Document 187-VIII, valid, current version — Adoption on February 12, 2015
( Last event — Entry into force, gone March 5, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в сім’ї

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.111)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:

1) у статті 173-2:

в абзаці другому частини першої слова "накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або" та "або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку" виключити, а слово "п’яти" замінити словом "семи";

в абзаці другому частини другої слова "накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або" та "або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку" виключити;

2) частину другу статті 268 після цифр "173" доповнити цифрами "173-2".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 лютого 2015 року
№ 187-VIII
on top