Document 186-V, valid, current version — Adoption on September 21, 2006
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 47, ст.461 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Пункт 8 частини першої статті 13 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45,
ст. 425) викласти в такій редакції:
"8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих
будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків
і квартир у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін привести
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 вересня 2006 року
N 186-Von top