Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 12, 20021854
Document 1854-2002-п, previous version — Revision on March 15, 2006, on the basis - 327-2006-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2002 р. N 1854
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
( Постанова набуває чинності з 01.01.2004 року згідно з
Постановою КМ N 303 ( 303-2003-п ) від 12.03.2003 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 327 ( 327-2006-п ) від 15.03.2006 }

У зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України ( 2947-14 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 16 червня 1993 р. N 457 ( 457-93-п ) "Про
порядок укладання шлюбного контракту".
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 р. N 1854
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзацах другому і третьому пункту 6 Порядку посвідчення
заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня
1994 р. N 419 ( 419-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 249),
цифри "15" замінити цифрами "14".
2. У тексті Порядку видачі приватизаційних паперів
неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленому
порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які
відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядку їх
використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 1995 р. N 308 ( 308-95-п ) (ЗП України, 1995 р.,
N 7, ст. 179), цифри "15" замінити цифрами "14".
3. Абзац п'ятий пункту 6 Положення про порядок призначення та
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683;
1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178,
N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373), після
слів "батьківської опіки", "опікуна" і "опікун" доповнити
відповідно словами "(піклування)", "(піклувальника)",
"(піклувальник)".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 327
( 327-2006-п ) від 15.03.2006 }

5. В абзаці шостому пункту 13 Положення про організацію
персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня
1998 р. N 794 ( 794-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 22, ст. 809), слова "органів реєстрації актів громадянського
стану" замінити словами "державних органів реєстрації актів
цивільного стану".
6. В абзаці третьому пункту 20 Програми запобігання торгівлі
жінками та дітьми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 25 вересня 1999 р. N 1768 ( 1768-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1947), слово "громадянського"
замінити словом "цивільного".
7. Підпункт 12 пункту 4 Типового положення про службу у
справах неповнолітніх районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2136
( 2136-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 47, ст. 2307),
після слова "опікунів" доповнити словами "чи піклувальників".
8. Абзац перший пункту 12 Порядку депонування коштів, не
сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів
інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з
непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін
належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та
інвестиційних компаній, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 766 ( 766-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 787), після слова
"піклувальники" доповнити словом "(опікуни)".
9. Підпункт 21 пункту 4 Типового положення про Головне
управління освіти і науки Київської міської державної
адміністрації, управління освіти і науки обласної,
Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1326
( 1326-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 35,
ст. 1489), після слова "опікунів" доповнити словом
"(піклувальників)".
10. У позиції "Мін'юст" додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 ( 702-2001-п ) "Про
порядок використання коштів, отриманих органами державної влади
від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх
розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178, N 37,
ст. 1697, N 49, ст. 2186):
в абзаці першому графи "Вид витрат" слова "відділами
реєстрації актів громадянського стану" і "органів реєстрації актів
громадянського стану" замінити відповідно словами "відділами
реєстрації актів цивільного стану" і "державних органів реєстрації
актів цивільного стану";
в абзаці першому графи "Розмір коштів, що спрямовуються на
організацію надання послуг" слова "органи реєстрації актів
громадянського стану" замінити словами "державні органи реєстрації
актів цивільного стану".
11. У пункті 5 переліку документів, які є підставою для
звільнення активів платника податків з-під податкової застави та
її виключення з державних реєстрів застав рухомого чи нерухомого
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29 листопада 2001 р. N 1608 ( 1608-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 49, ст. 2195), слово "громадянського" замінити
словом "цивільного".
12. У першому реченні абзацу четвертого пункту 23 та
пункті 50 Положення про підготовку і проведення призову громадян
України на строкову військову службу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352
( 352-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 656),
слова "органів реєстрації актів громадянського стану" замінити
словами "державних органів реєстрації актів цивільного стану".
13. В абзаці третьому пункту 3 Порядку списання непогашених
податкових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації
платника податків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 липня 2002 р. N 1056 ( 1056-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1464), слова "органу реєстрації
актів громадянського стану" замінити словами "державного органу
реєстрації актів цивільного стану".on top