Document 185-97-п, current version — Adoption on February 24, 1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 лютого 1997 р. N 185
Київ
Про внесення змін і доповнень до Порядку
обчислення середньої заробітної плати, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1995 р. N 100

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1995 р. N 100 ( 100-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111, N
7, ст. 188), такі зміни і доповнення:
1. Підпункти "а" і "б" пункту 1 викласти у такій редакції:
"а) надання працівникам щорічної відпустки, додаткових
відпусток у зв'язку з навчанням, додаткової відпустки працівникам,
які мають дітей, або виплати їм компенсації за невикористані
відпустки;
б) надання працівникам творчої відпустки".
2. Абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
"Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу
щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням,
творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки
провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців
роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати
компенсації за невикористані відпустки".
3. В абзаці четвертому пункту 3:
слова "щорічної і додаткової відпусток, компенсації за
невикористану відпустку, відпусток у зв'язку з навчанням без
відриву від виробництва" замінити словами "щорічної відпустки,
додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки,
додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації
за невикористані відпустки";
слова "щорічної і додаткової відпусток" замінити словами
"щорічної відпустки".
4. Пункт 6 виключити.
5. У першому реченні абзацу першого пункту 7 слова "При
наданні щорічних і додаткових відпусток у календарних днях та за
час відпусток у зв'язку з навчанням без відриву від виробництва
нарахування виплат" замінити словами "Нарахування виплат за час
щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням,
творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають
дітей, або компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких
розраховується в календарних днях".
6. Замінити за текстом Порядку слова "по вагітності і родах"
словами "по вагітності та пологах".

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.26on top