Document 1805-IV, valid, current version — Adoption on June 17, 2004
( Last event — Entry into force, gone July 8, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за порушення законодавства
в галузі насінництва, розсадництва та
з охорони прав на сорти рослин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.469 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статті 104-1 та 238-3 викласти в такій редакції:
"Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва
та розсадництва
Виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання,
зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без
додержання методичних і технологічних вимог або реалізація їх без
документів про якість, а так само інше введення в обіг насіння,
садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
"Стаття 238-3. Органи державного контролю в галузі
насінництва та розсадництва
Органи державного контролю в галузі насінництва та
розсадництва розглядають справи про адміністративні
правопорушення, пов'язані з порушенням порядку та умов ведення
насінництва та розсадництва (стаття 104-1).
Від імені органів державного контролю в галузі насінництва та
розсадництва розглядати справи про адміністративні правопорушення
і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) Головний державний інспектор України з насінництва -
начальник Української державної насіннєвої інспекції, державний
інспектор України з розсадництва - начальник Української державної
помологічно-ампелографічної інспекції, Головний державний
інспектор України з квітково-декоративного насінництва та
розсадництва - начальник Української державної
квітково-декоративної насіннєвої інспекції, Головний державний
інспектор України з лісового насінництва - начальник Української
державної лісонасіннєвої інспекції - штраф на громадян до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) головні державні інспектори з насінництва Автономної
Республіки Крим, областей, районів і міст, головні державні
інспектори з лісового насінництва - начальники зональних
лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до чотирьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) державні інспектори з насінництва державних насіннєвих
інспекцій, державні інспектори з розсадництва державної
помологічно-ампелографічної інспекції, державні інспектори з
квітково-декоративного насінництва та розсадництва державної
квітково-декоративної насіннєвої інспекції, державні інспектори з
лісового насінництва державних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на
громадян до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
на посадових осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
2. У статті 255:
1) частину першу доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин
(стаття 51-2)";
2) частину другу доповнити пунктом 17 такого змісту:
"17) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин
(стаття 104-1)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 червня 2004 року
N 1805-IVon top