Document 1799-XII, current version — Adoption on November 6, 1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Арбітражного
процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 6, ст.57 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Арбітражний процесуальний кодекс України
( 1798-12 ) з 1 березня 1992 року.
2. Справи, віднесені до компетенції арбітражних судів
України, які до 1 березня 1992 року вирішуються відповідно до
чинного законодавства судами, арбітражами міністерств, державних
комітетів, відомств, податковими інспекціями, банками,
вищестоящими щодо боржників органами, а також іншими державними,
кооперативними і громадськими органами, розпочаті і не закінчені
провадженням до 1 березня 1992 року, підлягають вирішенню
зазначеними органами.
3. Доручити Вищому арбітражному суду України до 20 грудня
1991 року розробити Положення про третейський суд в Україні та
подати його на розгляд Президії Верховної Ради України.
4. Кабінету Міністрів України: до 1 лютого 1992 року подати на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо приведення республіканських законодавчих
актів у відповідність з Арбітражним процесуальним кодексом
України; привести рішення Уряду республіки у відповідність з
Арбітражним процесуальним кодексом України; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать
Арбітражному процесуальному кодексу України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 6 листопада 1991 року
N 1799-XIIon top