Document 1799-XII, current version — Adoption on November 6, 1991


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про порядок введення в дію Арбітражного
процесуального кодексу України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 6, ст.57 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Ввести в дію Арбітражний процесуальний кодекс України ( 1798-12 ) з 1 березня 1992 року.
 
     2. Справи, віднесені до компетенції арбітражних судів України, які до 1 березня 1992 року вирішуються відповідно до чинного законодавства судами, арбітражами міністерств, державних комітетів, відомств, податковими інспекціями, банками, вищестоящими щодо боржників органами, а також іншими державними, кооперативними і громадськими органами, розпочаті і не закінчені провадженням до 1 березня 1992 року, підлягають вирішенню зазначеними органами.
 
     3. Доручити Вищому арбітражному суду України до 20 грудня 1991 року розробити Положення про третейський суд в Україні та подати його на розгляд Президії Верховної Ради України.
 
     4. Кабінету Міністрів України:
     до 1 лютого 1992 року подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення республіканських законодавчих актів у відповідність з Арбітражним процесуальним кодексом України;
     привести рішення Уряду республіки у відповідність з Арбітражним процесуальним кодексом України;
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать Арбітражному процесуальному кодексу України.

 
 Голова Верховної Ради України              Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 6 листопада 1991 року
N 1799-XIIon top