Document 179/94-ВР, valid, current version — Adoption on September 22, 1994
( Last event — Entry into force, gone October 18, 1994. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 41, ст.375 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 165-2, 188-3, 244-5 такого
змісту:
"Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування
цін і тарифів
Порушення порядку формування, встановлення та застосування
цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них - тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від п'яти
до десяти мінімальних розмірів заробітної плати. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених
в частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти
мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 188-3. Невиконання вимог органів державного контролю
за цінами
Невиконання законних вимог органів державного контролю за
цінами щодо усунення порушень порядку формування та застосування
цін і тарифів чи припинення операцій по рахунках в установах
банків та інших фінансово-кредитних установах - тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти
до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 244-5. Органи державного контролю за цінами
Органи державного контролю за цінами розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку
формування та застосування цін і тарифів, а також невиконанням
вимог органів державного контролю за цінами (статті 165-2, 188-3). Від імені органів державного контролю за цінами розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право начальник Державної
інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки України та
його заступники, начальники державних інспекцій з контролю за
цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі та їх заступники".
2. У статті 221 цифри "160-2 - 160-4" замінити цифрами
"160-2, 160-4".
3. У статті 255:
у пункті 1 частини першої: в абзаці другому цифри "153 - 160-4" замінити цифрами
"153 - 160-2, 160-4"; в абзаці тридцять третьому виключити слова та цифри
"податкових інспекцій (стаття 160-3)"; у пункті 1-1 частини першої цифри "158 - 160-4" замінити
цифрами "158 - 160-2, 160-4"; частину другу після слів і цифр "статтях 222 - 244, 244-2,
244-3, 244-4" доповнити цифрами "244-5".
4. У частині першій статті 294 цифри "160-2 - 160-4" замінити
цифрами "160-2, 160-4".
5. У пункті 1 статті 313 цифри "160 - 160-4" замінити цифрами
"160 - 160-2, 160-4".
6. Статтю 160-3 виключити.
7. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 22 вересня 1994 року
N 179/94-ВРon top