Document 1781-2000-п, invalid, current version — Loss of force on March 9, 2006, on the basis - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 грудня 2000 р. N 1781
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288

Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 27 серпня
2000 р. N 1031 ( 1031/2000 ) "Про заходи щодо підвищення
ефективності контрольно-ревізійної роботи" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів органів державної контрольно-ревізійної служби,
доповнивши постанову Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999
р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів", із змінами і доповненнями (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469), додатками 57-62.
2. Установити керівним працівникам і спеціалістам органів
державної контрольно-ревізійної служби, які проводять перевірки
діяльності підприємств, установ та організацій, надбавки за
особливі умови праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного службовця.
3. У додатках 6, 12, 14, 19 і 23 до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 50, ст. 2469; 2000 р., N 30, ст. 1277, N 34,
ст. 1455) слова "контролер-ревізор ГоловКРУ", "старший
контролер-ревізор ГоловКРУ", "КРУ", "контролер-ревізор КРУ",
"старший контролер-ревізор КРУ" та "контрольно-ревізійних
відділів" виключити.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2001 року.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26

Додаток 57
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2000 р. N 1781)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Головного контрольно-ревізійного
управління, які проводять перевірки діяльності
підприємств, установ та організацій

------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень ------------------------------------------------------------------ Голова Головного контрольно-ревізійного 380
управління
Перший заступник Голови Головного 360
контрольно-ревізійного управління
Заступник Голови Головного 340
контрольно-ревізійного управління
Начальник управління, самостійного 300
відділу
Начальник відділу в складі управління, 260-270
підвідділу в складі самостійного відділу
Помічник Голови Головного 260-270
контрольно-ревізійного управління
Головний контролер-ревізор 240-260
Провідний контролер-ревізор 230-250
Старший контролер-ревізор 220-240
Контролер-ревізор 190-210

Додаток 58
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2000 р. N 1781)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Головного контрольно-ревізійного
управління

------------------------------------------------------------------ | Місячний Посада | посадовий | оклад, гривень ------------------------------------------------------------------ Начальник управління, самостійного відділу: 230-250
кадрів, адміністративно-господарського,
бухгалтерського обліку і фінансування, правової
роботи, забезпечення діяльності керівництва,
комп'ютеризації, режимно-секретного
Начальник відділу (підвідділу) у складі 195-220
управління (відділу)
Головний спеціаліст, радник, консультант 155-180
Провідний спеціаліст 135-155
Спеціаліст I категорії 120-135
Спеціаліст II категорії 110-120
Спеціаліст 100-110

Додаток 59
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2000 р. N 1781)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів контрольно-ревізійних управлінь
в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі, які проводять перевірки діяльності
підприємств, установ та організацій

------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |------------------------------------------- Посада |Автономна | за групами областей |Республіка|-------------------------------- | Крим |поза групою,| I | II | | м. Київ | | м. Сева- | | | | стополь ------------------------------------------------------------------ Начальник контрольно- 330 330 320 310
ревізійного управління
Перший заступник 310 310 300 290
начальника
контрольно-ревізійного
управління
Заступник начальника 300 300 290 280
контрольно-ревізійного
управління
Начальник відділу 270-280 270-280 240-260 230-250
Начальник підвідділу в 230-250 230-250 230-245 220-240
складі відділу
Помічник начальника 230-250 230-250 230-245 220-240
контрольно-ревізійного
управління
Головний 210-230 210-230 210-230 210-230
контролер-ревізор
Провідний 200-220 200-220 200-220 200-220
контролер-ревізор
Старший 190-210 190-210 190-210 190-210
контролер-ревізор
Контролер-ревізор 170-190 170-190 170-190 170-190

Додаток 60
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2000 р. N 1781)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів контрольно-ревізійних управлінь
в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі

------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |----------------------------------------- Посада |Автономна | за групами областей |Республіка|------------------------------ | Крим |поза групою,| I | II, | | м. Київ | |м. Сева- | | | | стополь ------------------------------------------------------------------ Начальник відділу: 170-200 165-180 145-165 140-155
юридичного, кадрів,
бухгалтерського обліку і
звітності, загального,
господарського,
режимно-секретного
Начальник підвідділу 160-180 140-150 135-145 130-140
в складі відділу
Головний спеціаліст 135-145 130-140 125-135 120-130
Провідний спеціаліст 120-135 115-130 115-125 110-120
Спеціаліст I категорії 110-120 110-120 110-120 105-115
Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-110 100-105

Додаток 61
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2000 р. N 1781)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів,
які проводять перевірки діяльності підприємств, установ,
організацій, та інших спеціалістів контрольно-ревізійних
відділів у районах, районах у м. Києві, міжрайонних
(об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень Посада |-------------------------------------- | райони | райони, міжрайонні | м. Києва | (об'єднані) контрольно- | | ревізійні відділи ------------------------------------------------------------------ Начальник 260 250
контрольно-ревізійного
відділу
Заступник начальника 250 240
контрольно-ревізійного
відділу
Начальник підвідділу 210-230 200-220
Головний контролер-ревізор 190-210 180-200
Провідний контролер-ревізор 180-200 170-190
Старший контролер-ревізор 170-190 160-180
Контролер-ревізор 160-180 140-160
Головний спеціаліст 115-125 110-120
Провідний спеціаліст 110-115 105-110
Спеціаліст I категорії 105-110 100-105
Спеціаліст II категорії 100-105 95-100

Додаток 62
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2000 р. N 1781)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів,
які проводять перевірки діяльності підприємств, установ,
організацій, та інших спеціалістів контрольно-ревізійних
відділів у містах (крім мм. Києва та Севастополя),
об'єднаних контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------------ |Місячний посадовий оклад, гривень |------------------------------------------------ |у містах з | за групами міст Посада |чисельністю|------------------------------------ |населення | поза | I, | II | III | понад | групою |об'єднані| | | 1 млн. | |контроль-| | | чоловік | |но-реві- | | | | | зійні | | | | | відділи | | ------------------------------------------------------------------------ Начальник 285 265 255 245 235 контрольно-ревізійного
відділу
Заступник начальника 275 250 240 230 220 контрольно-ревізійного
відділу
Начальник підвідділу 220-240 210-230 200-220 190-210 190-210
Головний 190-210 190-210 180-200 170-190 170-190 контролер-ревізор
Провідний 180-200 180-200 170-190 160-180 160-180 контролер-ревізор
Старший 170-190 170-190 160-180 150-170 150-170 контролер-ревізор
Контролер-ревізор 160-180 160-180 150-170 140-160 140-160
Головний спеціаліст 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115
Провідний спеціаліст 110-120 110-115 110-115 105-110 105-110
Спеціаліст I категорії 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105
Спеціаліст II категорії 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100on top