Document 178/96-ВР, previous version — Revision on August 9, 2003, on the basis - 1068-IV
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки акцизного збору на спирт
етиловий та алкогольні напої
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 28, ст.131 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 179/96-ВР від 07.05.96, ВВР, 1996, N 28, ст.132 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 74/97-ВР від 18.02.97, ВВР, 1997, N 15, ст.116
N 339/97-ВР від 12.06.97, ВВР, 1997, N 34, ст.211
N 121/98-ВР від 12.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.157
N 311-XIV ( 311-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.34
N 929-XIV ( 929-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.333 )

( В редакції Закону
N 1582-III ( 1582-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 23, ст.180 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2137-III ( 2137-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.18
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.125
N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 50, ст.365
- набирає чинності з 01.01.2003 року
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.32 )

Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий
та алкогольні напої:
------------------------------------------------------------------ Код товару | | Ставки згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору ( 2371а-14, | | у гривнях з 2371б-14, | | одиниці товару 2371в-14 | | 2371г-14 ) | | ------------------------------------------------------------------ 2204 Вина виноградні натуральні, 0,25 грн. за 1 л
(крім 2204 10, включаючи вина з доданням
2204 21 10 00, спирту та міцні (з
2204 29 10 00) урахуванням статті 2 цього
Закону)
2204 Тільки вина виноградні 0,92 грн. за 1 л
(крім 2204 10, натуральні з доданням цукру
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
2204 30 Тільки виноматеріали 0
(виноградне сусло) для
виробництва коньячного спирту
та ігристих вин
2204 10, Вина ігристі 1,6 грн. за 1 л
2204 21 10 00, Вина газовані
2204 29 10 00
2205 Вермути та інші вина 2,6 грн. за 1 л
виноградні натуральні з
доданням рослинних або
ароматизувальних екстрактів
2206 Інші зброджені напої (сидр 2,6 грн. за 1 л
яблучний та грушевий,
грушівка (перрі), напій
медовий), напої змішані, які
містять алкоголь та суміші
алкогольних напоїв з
безалкогольними
2207 Спирт етиловий 16 грн. за 1 л
неденатурований, з 100-
концентрацією алкоголю не відсоткового
менш як 80 відсотків об'єму, спирту
спирт етиловий та інші спирти
денатуровані будь-якої
концентрації
2208 Спирт етиловий 16 грн. за 1 л
(крім 2208 20) неденатурований з 100-
концентрацією спирту менш як відсоткового
80 відсотків об'єму, спиртові спирту
настоянки, лікери та інші
спиртові напої:
2208 20 Спиртові напої, одержані 16 грн. за 1 л
(крім перегонкою виноградного вина 100-
2208 20 12 00, або вичавок винограду відсоткового
2208 20 29 00 - спирту
тільки бренді,
2208 20 89 00 -
тільки спирт
коньячний)
2208 20 12 00 Коньяк 3 грн. за 1 л
100-
відсоткового
спирту
2208 20 29 00 Тільки бренді 3 грн. за 1 л
100-
відсоткового
спирту
2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 0
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2137-III
( 2137-14 ) від 07.12.2000, N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001,
N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002, в редакції Закону N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Стаття 2. Встановити ставки акцизного збору:
на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали
(код згідно з УКТ ЗЕД 2204 30) ( 2371а-14 ), що реалізуються
посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали,
вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів
підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної
сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які
використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції
1,0 гривні за 1 літр;
тимчасово до 1 січня 2004 року тільки на вина виноградні
натуральні з доданням спирту (код згідно з УКТ ЗЕД 2204
( 2371а-14 ) (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) - 0,92
гривні за 1 літр та на вина плодово-ягідні (код 2206) - 1,2 грн.
за 1 літр. ( Стаття 2 в редакції Закону N 2137-III ( 2137-14 ) від
07.12.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 195-IV
( 195-15 ) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, в
редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003 )
Стаття 3. Встановити на спирт етиловий, що використовується
закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення
лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних
досліджень та виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності
для виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози ставку
акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового
спирту. ( Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками
- суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення оцту
спиртового, лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і
виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді
бальзамів, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр
100-відсоткового спирту. ( Частина друга статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Встановити тимчасово до 1 січня 2005 року на спирт етиловий
денатурований (спирт технічний), що використовується для
виробництва продукції за переліком, який затверджується Кабінетом
Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн.
за 1 літр 100-відсоткового спирту.
Встановити на спирт етиловий, що використовується
Національним виробничо-аграрним об'єднанням "Масандра" в межах
квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, для виготовлення
марочних виноградних вин, ставку акцизного збору у розмірі 2,0
гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту. ( Частина четверта
статті 3 в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
До отримання спирту етилового суб'єктами підприємницької
діяльності для виготовлення товарів, визначених цією статтею,
видається податковий вексель, авальований банком, на суму
акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що
отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між
повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена
чинним законодавством, та ставкою 2,0 грн. за 1 літр
100-відсоткового спирту.
Строк, на який видається авальований податковий вексель, не
може перевищувати 90 календарних днів.
При використанні спирту етилового підприємствами первинного
виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших
виноматеріалів і сусла строк, на який видається авальований
податковий вексель, не може перевищувати 180 календарних днів.
( Статтю 3 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Видача податкового векселя здійснюється до моменту отримання
спирту етилового.
Податковий вексель може бути видано лише особою, яка є
виробником товарів, визначених цією статтею.
Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть
передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з
векселедавцем.
За користування податковим векселем не нараховуються відсотки
або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів
векселів.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за
місцем реєстрації векселедавця.
Податковий вексель вважається погашеним у разі
документального підтвердження факту використання спирту етилового
на виготовлення товарів, визначених цією статтею.
У разі, якщо сума податкового векселя не погашена у
визначений у векселі строк, протест у неплатежі не здійснюється. У
цьому разі зазначена у векселі сума вважається податковим боргом і
підлягає погашенню у встановленому законом порядку.
При отриманні спирту етилового в межах квот, встановлених
Кабінетом Міністрів України, що використовується вітчизняними
виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для
виготовлення етилацетату та Національним виробничо-аграрним
об'єднанням "Масандра" для виготовлення марочних виноградних вин,
призначених для експорту з України, на всю суму акцизного збору,
нарахованого на обсяг спирту етилового, видається податковий
вексель, авальований банком. Вексель погашається після
підтвердження про фактичне вивезення готової продукції за межі
митної території України. ( Статтю 3 доповнено частиною
п'ятнадцятою згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від
22.05.2003 )
Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що
видаються до отримання спирту етилового, який використовується на
виготовлення товарів, визначених цією статтею, встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Установити, що парфумерні рідини упаковуються у флакони
об'ємом не більше 255 куб. см.
Установити, що спирт етиловий, який використовується як
лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої
реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного
скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких
лікарських засобів, як бальзами. ( Статтю 3 доповнено частиною
вісімнадцятою згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від
22.05.2003 ) ( Стаття 3 в редакції Закону N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002 -
набирає чинності з 01.01.2003 року )
( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
Стаття 7. Установити тимчасово до вступу України у Світову
організацію торгівлі ставки акцизного збору на алкогольні напої,
що імпортуються в Україну:
------------------------------------------------------------------ Код товару | | Ставки згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару |акцизного збору ( 2371а-14, | | у гривнях з 2371б-14, | | одиниці товару 2371в-14 | | 2371г-14 ) | | ------------------------------------------------------------------ 2204 Вина виноградні натуральні, 3 грн. за 1 л
(крім 2204 10, включаючи вина з доданням
2204 21 10 00, спирту та міцні
2204 29 10 00)
2204 10, Вина ігристі 5 грн. за 1 л
2204 21 10 00, Вина газовані
2204 29 10 00
2204 30 Тільки виноматеріали 0
(виноградне сусло) для
виробництва коньячного спирту
та ігристих вин
2205 Вермути та інші вина 5 грн. за 1 л
виноградні натуральні з
доданням рослинних або
ароматизувальних екстрактів
2206 Інші зброджені напої (сидр 5 грн. за 1 л
яблучний та грушевий, грушівка
(перрі), напій медовий), напої
змішані, які містять алкоголь
та суміші алкогольних напоїв з
безалкогольними
2208 20 Спиртові напої, одержані 16 грн. за 1 л
перегонкою виноградного вина 100-
або вичавок винограду відсоткового
спирту. ( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2137-III
( 2137-14 ) від 07.12.2000, в редакції Закону N 849-IV ( 849-15 )
від 22.05.2003 )
( Статтю 7-1 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
( Статтю 8 виключено на підставі Закону N 849-IV ( 849-15 )
від 22.05.2003 )
Стаття 8-1. У разі нецільового використання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового або спирту етилового
денатурованого (спирту технічного) з таких суб'єктів справляється
штраф у розмірі, який обчислюється виходячи із обсягів
використаного не за призначенням спирту етилового або спирту
етилового денатурованого (спирту технічного) та ставки акцизного
збору, передбаченої статтею 1 цього Закону, збільшеної
в 1,5 раза. ( Закон доповнено статтею 8-1 згідно із Законом N 195-IV
( 195-15 ) від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
Стаття 9. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 травня 1996 року
N 178/96-ВРon top