Document 1767-IV, valid, current version — Adoption on June 15, 2004
( Last event — Entry into force, gone July 8, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 11 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.445 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 11 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1996 р., N 35, ст. 162; 2001 р.,
N 30, ст. 140) такі зміни:
1) частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у
статті 27 цього Закону, та яким у дитячому віці встановлено
причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської
катастрофи, за умови проходження переогляду у спеціалізованій
медико-соціальній експертній комісії відповідно до частини п'ятої
статті 17 цього Закону";
2) у другому реченні частини другої слова "яким у дитячому
віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською
катастрофою" замінити словами та цифрою "зазначених у пункті 6
частини першої цієї статті".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1767-IVon top