Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 25, 20041758
Document 1758-2004-п, previous version — Revision on November 14, 2008, on the basis - 954-2008-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 грудня 2004 р. N 1758
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1567 ( 1567-2006-п ) від 08.11.2006
N 954 ( 954-2008-п ) від 22.10.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2004 р. N 1758
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
1. У пункті 12 Положення про обов'язкове особисте страхування
від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 959
( 959-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 451; Офіційний вісник
України, 1998 р., N 51, ст. 1889; 2003 р., N 23, ст. 1078), слово
"Мінтранс" замінити словом "Мінтрансзв'язку".
2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21,
ст. 596; Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 50,
число 14, с. 52; 1998 р., N 4, ст. 143, N 17, ст. 627, N 37,
ст. 1354; 2000 р., N 28, ст. 1167; 2001 р., N 47, ст. 2073;
2002 р., N 8, ст. 344, N 11, ст. 511, N 30, ст. 1427, N 52,
ст. 2396; 2003 р., N 4, ст. 143, N 21, ст. 928, ст. 939, N 29,
ст. 1464, N 31, ст. 1608; 2004 р., N 19, ст. 1317, N 24, ст. 1584,
N 42, ст. 2757):
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Мінтрансзв'язку:
а) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
встановлення тарифів на перевезення вантажів залізничним
транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги;
б) встановлює за погодженням з Мінекономіки:
тарифи на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням
зовнішньоторговельних та транзитних вантажів у морських і річкових
портах (на причалах), та збори і плату за послуги, що надаються
суднам закордонного плавання у морських і річкових портах (на
причалах) України;
тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу
залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні
(крім приміських перевезень);
тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних
друкованих видань за передплатою.
в) за погодженням з Мінекономіки та Пенсійним фондом
встановлює тарифи на оплату послуг, пов'язаних з виплатою і
доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, що виплачуються з
коштів Пенсійного фонду";
2) пункти 3 і 3-1, абзац третій пункту 14 та пункти 15 і 17
виключити;
3) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
"тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які
працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському
внутрішньообласному сполученні";
4) доповнити додаток пунктом 22 такого змісту:
"22. Державіаслужба за погодженням з Мінекономіки встановлює:
аеронавігаційні збори за аеронавігаційне обслуговування
повітряних суден у повітряному просторі України;
аеропортові збори за обслуговування повітряних суден і
пасажирів в аеропортах України (посадка - зліт повітряного судна,
обслуговування пасажирів в аеровокзалі, наднормативна стоянка
повітряного судна, забезпечення авіаційної безпеки)".
3. У тексті Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176 ( 176-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2003 р., N 6,
ст. 236, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 11, ст. 668), слово "Мінтранс"
в усіх відмінках замінити словом "Мінтрансзв'язку".
4. У пункті 2 Порядку здійснення нагляду за забезпеченням
безпеки руху на транспорті, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 березня 1997 р., N 204 ( 204-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 11, с. 85; 1998 р.,
N 52, ст. 1953), слово "Мінтранс" замінити словом
"Мінтрансзв'язку".
5. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від
12 жовтня 2000 р. N 1544 ( 1544-2000-п ) "Про портові збори"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 42, ст. 1784; 2002 р., N 14,
ст. 721) слова "Міністерством транспорту" замінити словами
"Міністерством транспорту та зв'язку".
6. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698
( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001; 2003 р., N 9, ст. 375):
1) пункт 12 виключити;
2) у пункті 20 слово "Мінтранс" замінити словом
"Мінтрансзв'язку".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 954
( 954-2008-п ) від 22.10.2008 }

8. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
13 березня 2002 р. N 288 ( 288-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 11, ст. 521):
1) переліку центральних органів виконавчої влади, на які
покладається розроблення технічних регламентів:
позиції "Мінтранс" та "Держкомзв'язку" виключити;
доповнити перелік після позиції "Мінпромполітики" позицією
"Мінтрансзв'язку";
2) переліку центральних органів виконавчої влади, на які
покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах
діяльності:
виключити такі позиції:
"Мінтранс транспорт; транспортні засоби та їх
частини, обладнання: безпека, допуск до
експлуатації, використання";
"Держкомзв'язку зв'язок; радіочастотний ресурс, сфера
інформатизації";
доповнити перелік після позиції "Мінпромполітики" позицією
такого змісту:
"Мінтрансзв'язку транспорт; транспортні засоби та їх
частини, обладнання: безпека, допуск до
експлуатації, використання;
телекомунікації, поштовий зв'язок,
користування радіочастотним ресурсом та
інформатизація".
9. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
29 січня 2003 р. N 141 ( 141-2003-п ) "Про внесення змін до Правил
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 6, ст. 236) слова "Міністерство
транспорту" замінити словами "Міністерство транспорту та зв'язку".

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1567
( 1567-2006-п ) від 08.11.2006 }on top