Document 1751-IV, valid, current version — Adoption on June 4, 2004
( Last event — Entry into force, gone June 15, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про залучення кредитних ресурсів для
фінансування реконструкції автомобільної
дороги Київ - Одеса на дільниці від Жашкова
до Червонознам'янки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.436 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 18 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 17-18, ст. 250) такі зміни:
частину першу після слів "що мають загальнодержавне значення"
доповнити словами "в тому числі проекту реконструкції
автомобільної дороги Київ - Одеса на дільниці від Жашкова до
Червонознам'янки";
частину другу після слів "іноземних кредитів" доповнити
словами "крім Укравтодору, який залучає кредити для реконструкції
автомобільної дороги Київ - Одеса на дільниці від Жашкова до
Червонознам'янки".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) надати державну гарантію на суму, еквівалентну 400 млн
євро, по залученню кредитних коштів для реконструкції
автомобільної дороги Київ - Одеса на дільниці від Жашкова до
Червонознам'янки;
2) формувати Державний бюджет України на 2005 рік та наступні
роки з урахуванням положень підпункту 1 пункту 2 розділу II цього
Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 червня 2004 року
N 1751-IVon top