Document 1744-III, valid, current version — Adoption on May 18, 2000
( Last event — Entry into force, gone June 9, 2000. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
порушення правил про валютні операції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.280 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статтю 162 викласти у такій редакції:
"Стаття 162. Порушення правил про валютні операції
Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних
цінностей як засобу платежу або як застави -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від
тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією валютних цінностей".
2. Статтю 221, абзац другий пункту 1 частини першої статті
255 та частину першу статті 294 після цифр "160-4" доповнити
цифрами "162".
3. У статті 222:
у частині першій слова "порушення правил про валютні
операції" та цифри "162" виключити;
в абзаці першому пункту 1 частини другої цифри "162"
виключити.
4. У статті 313:
пункт 1 після цифр "160-4" доповнити цифрами "162";
у абзаці другому пункту 2 цифри "162" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 травня 2000 року
N 1744-IIIon top