Document 1742-VIII, valid, current version — Adoption on November 15, 2016
( Last event — Entry into force, gone December 4, 2016. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо скасування відповідальності за порушення правил навчання карате

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 52, ст.861)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:

1) статтю 196 виключити;

2) у частинах першій і другій статті 218 цифри "196" виключити;

3) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри "189-196" замінити цифрами "189–195-6".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 листопада 2016 року
№ 1742-VIII
on top