Document 1740-2002-п, valid, current version — Revision on November 1, 2011, on the basis - 1109-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2002 р. N 1740
Київ
Про затвердження Порядку здійснення
добровільного медичного обстеження наречених
{ Постанова набуває чинності з 01.01.2004 року згідно з
Постановою КМ N 303 ( 303-2003-п ) від 12.03.2003 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 754 ( 754-2007-п ) від 23.05.2007
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ У назві та тексті Постанови і Порядку слова "особи, які
подали заяву про реєстрацію шлюбу" в усіх відмінках
замінено словом "наречені" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 754 ( 754-2007-п ) від 23.05.2007 }

Відповідно до статті 30 Сімейного кодексу України ( 2947-14 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок здійснення добровільного медичного
обстеження наречених (додається).
2. Міністерству охорони здоров'я розробити та затвердити в
місячний термін перелік видів добровільного медичного обстеження
наречених, та зразок бланка направлення на таке обстеження
( z0044-03 ).
Державній реєстраційній службі забезпечити видачу органами
державної реєстрації актів цивільного стану зазначених направлень.
{ Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1740
ПОРЯДОК
здійснення добровільного медичного обстеження наречених

1. Цей Порядок визначає механізм організації добровільного
медичного обстеження наречених, з метою визначення стану їх
здоров'я для профілактики захворювань, небезпечних для подружжя та
їх нащадків.
2. Медичне обстеження наречених, проводиться тільки за їх
бажанням.
3. Орган державної реєстрації актів цивільного стану під час
приймання заяви про реєстрацію шлюбу інформує осіб, які подають
таку заяву, про можливість здійснення медичного обстеження та за
їх бажанням видає направлення за зразком, затвердженим МОЗ. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }
4. Медичне обстеження осіб за направленнями органів державної
реєстрації актів цивільного стану здійснюється в акредитованих
лікувально-профілактичних закладах за визначенням Міністерства
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони
здоров'я обласних, Севастопольської міської та Головного
управління охорони здоров'я Київської міської держадміністрацій.
Перелік таких лікувально-профілактичних закладів ці органи
доводять до відома органів державної реєстрації актів цивільного
стану. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }
5. Лікувально-профілактичні заклади, зазначені у пункті 4
цього Порядку, зобов'язані здійснити медичне обстеження наречених,
протягом 20 днів після їх звернення до цих закладів.
6. Перелік видів добровільного медичного обстеження
наречених, затверджується МОЗ.
Відомості про результати медичного обстеження повідомляються
лише особам, які пройшли обстеження, і заносяться до медичних
карток.on top