Document 1740-2002-п, first version — Adoption on November 16, 2002
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2002 р. N 1740
Київ
Про затвердження Порядку здійснення
добровільного медичного обстеження осіб,
які подали заяву про реєстрацію шлюбу

Відповідно до статті 30 Сімейного кодексу України ( 2947-14 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок здійснення добровільного медичного
обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу
(додається).
2. Міністерству охорони здоров'я розробити та затвердити в
місячний термін перелік видів добровільного медичного обстеження
осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, та зразок бланка
направлення на таке обстеження ( z0044-03 ).
Міністерству юстиції забезпечити видачу державними органами
реєстрації актів цивільного стану зазначених направлень.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1740
ПОРЯДОК
здійснення добровільного медичного обстеження осіб,
які подали заяву про реєстрацію шлюбу

1. Цей Порядок визначає механізм організації добровільного
медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу,
з метою визначення стану їх здоров'я для профілактики захворювань,
небезпечних для подружжя та їх нащадків.
2. Медичне обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію
шлюбу, проводиться тільки за їх бажанням.
3. Державний орган реєстрації актів цивільного стану під час
приймання заяви про реєстрацію шлюбу інформує осіб, які подають
таку заяву, про можливість здійснення медичного обстеження та за
їх бажанням видає направлення за зразком, затвердженим МОЗ.
4. Медичне обстеження осіб за направленнями державних органів
реєстрації актів цивільного стану здійснюється в акредитованих
лікувально-профілактичних закладах за визначенням Міністерства
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони
здоров'я обласних, Севастопольської міської та Головного
управління охорони здоров'я Київської міської держадміністрацій.
Перелік таких лікувально-профілактичних закладів ці органи
доводять до відома державних органів реєстрації актів цивільного
стану.
5. Лікувально-профілактичні заклади, зазначені у пункті 4
цього Порядку, зобов'язані здійснити медичне обстеження осіб, які
подали заяву про реєстрацію шлюбу, протягом 20 днів після їх
звернення до цих закладів.
6. Перелік видів добровільного медичного обстеження осіб, які
подали заяву про реєстрацію шлюбу, затверджується МОЗ.
Відомості про результати медичного обстеження повідомляються
лише особам, які пройшли обстеження, і заносяться до медичних
карток.on top