Document 174/94-ВР, invalid, current version — Loss of force on November 19, 2012, on the basis - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу України щодо підсудності кримінальних
справ
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 42, ст.381 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05 ) такі зміни:
1. Частини першу і другу статті 17 викласти в такій редакції:
"Кримінальні справи розглядаються в суді першої інстанції
одноособово суддею, який діє від імені суду, за винятком випадків,
передбачених частинами другою і третьою цієї статті. Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачено
покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років,
розглядаються в суді першої інстанції колегіально судом у складі
трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд".
2. Статтю 34 викласти в такій редакції:
"Стаття 34. Підсудність справ Верховному Суду Автономної
Республіки Крим, обласному, Київському і
Севастопольському міським судам, міжобласному
суду
Верховному суду Автономної Республіки Крим, обласному,
Київському і Севастопольському міським судам підсудні такі
кримінальні справи: 1) про особливо небезпечні державні злочини, передбачені
статтями 56, 56-1, 58-60, 62, 63 Кримінального кодексу України
( 2001-05 ); 2) про інші державні злочини, передбачені статтями 66-68,
68-1, 69, 69-1, 71, 76, частиною першою статті 77, статтями 78,
79, частиною другою статті 80, статтею 80-1 Кримінального кодексу
України; 3) про злочини, передбачені статтею 93, частиною четвертою
статті 117, частиною третьою статті 168, статтями 187-2, 187-3,
187-6, 190-1, 217-2, частиною третьою статті 217-3 Кримінального
кодексу України ( 2002-05 ). У випадках особливої складності або важливості справи,
підсудної районному (міському) суду, Верховний Суд Автономної
Республіки Крим, обласний, Київський і Севастопольський міські
суди мають право прийняти її до свого провадження. Міжобласному суду підсудні всі кримінальні справи про злочини
на особливо режимних об'єктах, розташованих на території України".
3. Статтю 33-1 виключити.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 21 вересня 1994 року
N 174/94-ВРon top