Document 1723-IV, valid, current version — Revision on November 19, 2012, on the basis - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо перетинання державного кордону України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.430 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 331 Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131)
виключити.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) статтю 204-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 204-1. Незаконне перетинання або спроба незаконного
перетинання державного кордону України
Перетинання або спроба перетинання державного кордону України
будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон
України або в пунктах пропуску через державний кордон України без
відповідних документів або за документами, що містять недостовірні
відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи
на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків
заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом
року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень,
передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи
на строк до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків
заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в
Україну без встановлених документів громадян України, які стали
жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, а також на
випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства з
метою отримання притулку або набуття статусу біженця, якщо вони в
установлений законом термін звернулися до відповідних органів
державної влади щодо надання їм притулку чи статусу біженця";
2) пункт 2 частини другої статті 262 після слів "у разі
незаконного перетинання" доповнити словами "або спроби незаконного
перетинання";
3) друге речення частини четвертої статті 263 після слів "які
незаконно перетнули" доповнити словами "або зробили спробу
незаконно перетнути".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 травня 2004 року
N 1723-IVon top