Document 171-2017-п, valid, current version — Adoption on March 22, 2017
( Last event — Entry into force, gone March 30, 2017. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 березня 2017 р. № 171
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 72, ст. 2705; 2008 р., № 69, ст. 2318; 2012 р., № 65, ст. 2670; 2016 р., № 6, ст. 312), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2017 р. № 171

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”

1. У пункті 5:

1) в абзаці другому слова “керівники структурних підрозділів” замінити словами “державні службовці категорії “Б”;

2) в абзаці третьому слово “спеціалісти” замінити словами “державні службовці категорії “В”.

2. В абзаці другому пункту 7 слова “керівники (заступники керівника) державного органу” замінити словами “керівники державної служби”.

3. У пункті 11 слова і цифри “належать до II-VII категорії посад” замінити словами “займають посади категорій “Б” і “В”.

4. Абзац третій пункту 13 викласти в такій редакції:

“копію особової картки державного службовця встановленого зразка;”.

5. У пункті 29 слова “, створює та веде відповідні бази даних учасників” виключити.

6. Пункт 30 виключити.

7. У пункті 32 слова “видається окремою брошурою” замінити словами “оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАДС”.

8. У тексті Порядку слово “Нацдержслужба” в усіх відмінках замінити словом “НАДС”.on top