Document 1709-III, first version — Adoption on May 11, 2000
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України у
зв'язку з прийняттям Закону України "Про джерела
фінансування органів державної влади"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 32, ст.257 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про джерела
фінансування органів державної влади" ( 783-14 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину другу статті 19 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39,
ст. 383) доповнити реченням такого змісту: "Кошти, одержані від
надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного
бюджету України".
2. Частину третю статті 18 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 10, ст.43) викласти у такій редакції:
"Реєстраційний збір перераховується до Державного бюджету
України".
3. Частину другу статті 17 Закону України "Про органи
реєстрації актів громадянського стану" ( 3807-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 78; 2000 р., N 9,
ст. 67) доповнити реченням такого змісту: "Кошти, одержані від
надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного
бюджету України".
4. У першому реченні пункту 1 статті 7 Закону України "Про
державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112) слова "та коштів, отриманих
у результаті застосування фінансових санкцій" виключити.
5. У частині першій статті 37 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 48, ст. 296) слова
"та за рахунок коштів, що надходять на поточний рахунок "Суми за
дорученням" Національної ради в межах 20 відсотків суми, яка
надійшла за рік" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1709-IIIon top