Document 1708-IV, valid, current version — Adoption on May 12, 2004
( Last event — Entry into force, gone June 4, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до розділу II
Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік"
(щодо сфери застосування Закону)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 35, ст.415 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Розділ II Закону України від 4 березня 2004 року "Про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1593-15 ) викласти в такій редакції:
"II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
застосовується до платників податку на додану вартість (у тому
числі підприємств з іноземними інвестиціями, незалежно від часу і
форми внесення цих інвестицій) починаючи з 1 січня 2004 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
поширюється на податкові періоди відповідно до Закону України від
4 березня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1593-15 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 травня 2004 року
N 1708-IVon top