Document 1708-III, valid, current version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 436-IV


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку
з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 32, ст.256 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
     N 21-22, ст.144 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. У статті 18 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93):
 
     частину першу викласти в такій редакції:
 
     "Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, грунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики";
 
     у частині другій слова "річного балансу і" замінити словами "річної фінансової".
 
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
 
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
 
     4. В абзаці першому частини першої статті 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "бухгалтерської або статистичної звітності" замінити словами "фінансової або статистичної звітності, неподання фінансової звітності".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   Л.КУЧМА 
м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1708-IIIon top