Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 8, 20061700
Document 1700-2006-п, previous version — Revision on April 20, 2007, on the basis - 646-2007-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2006 р. N 1700
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 646 ( 646-2007-п ) від 20.04.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1700
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283
( 283-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213; 1995 р., N 1,
ст. 21, N 3, ст. 62, N 7, ст. 167; 1996 р., N 1, ст. 3, N 20,
ст. 580, N 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 33, с. 24, число 39, с. 13; 1998 р., N 9, ст. 345; 1999 р.,
N 16, ст. 649, N 45, ст. 2232; 2000 р., N 22, ст. 900, N 28,
ст. 1164; 2001 р., N 20, ст. 845, N 44, ст. 1982; 2002 р., N 21,
ст. 1045; 2004 р., N 9, ст. 534, N 15, ст. 1044, N 21, ст. 1436;
2005 р., N 2, ст. 83, N 3, ст. 142, N 28, ст. 1626; 2006 р., N 22,
ст. 1609, N 23, ст. 1724, N 25, ст. 1814, N 31, ст. 2233, 2235):
1) абзац третій пункту 2 після слів "військових формувань,"
доповнити словом "Держспецзв'язку,";
2) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
"час служби в Держспецзв'язку на посадах рядового і
начальницького складу.".
2. У Положенні про порядок надання грошових виплат населенню
на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку
з підвищенням тарифів на них, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 5 грудня 1994 р. N 814 ( 814-94-п ) (ЗП
України, 1995 р., N 2, ст. 37; Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 37, ст. 1981; 2004 р., N 15, ст. 1048; 2006 р., N 22, ст. 1609,
N 31, ст. 2233):
1) у підпунктах 2 і 8 пункту 2 слова "органів внутрішніх
справ та" замінити словами "органів внутрішніх справ,
Держспецзв'язку та";
2) в абзаці третьому додатка 3 до Положення слова "органів
внутрішніх справ та" замінити словами "органів внутрішніх справ,
Держспецзв'язку та".
3. У пункті 3-2 додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України,
1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 1998 р., N 17,
ст. 627, N 37, ст. 1354; 2003 р., N 29, ст. 1464) слова
"Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації СБУ" замінити словами "Адміністрація Держспецзв'язку".
4. Абзац другий пункту 16 Положення про єдину державну
систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1198
( 1198-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1175;
1999 р., N 31, ст. 1614; 2003 р., N 37, ст. 1981), після слів
"Адміністрації Держприкордонслужби" доповнити словом
", Держспецзв'язку".
5. Абзац третій пункту 18 Інструкції про порядок обліку,
зберігання і використання документів, справ, видань та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. N 1893
( 1893-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1764;
2002 р., N 11, ст. 515; 2004 р., N 46, ст. 3033; 2006 р., N 30,
ст. 2131), викласти у такій редакції:
"Друкування документів з грифом "Для службового
користування", а також обробка конфіденційної інформації, що є
власністю держави, з використанням інформаційної (автоматизованої)
системи дозволяється після завершення робіт із створення
комплексної системи захисту інформації та проведення у порядку,
встановленому Адміністрацією Держспецзв'язку, державної експертизи
зазначеної системи на відповідність вимогам нормативних документів
з питань технічного та/або криптографічного захисту інформації, за
результатами якої видається атестат відповідності.".
6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
9 грудня 1999 р. N 2244 ( 2244-99-п ) "Питання державного
оборонного замовлення" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2445; 2000 р., N 11, ст. 421; 2001 р., N 17, ст. 755; 2002 р.,
N 8, ст. 344, N 11, ст. 515; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р.,
N 11, ст. 751, N 13, ст. 883) слова "Департамент спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ" замінити
словами "Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації".
7. Постанову Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р.
N 2287 ( 2287-99-п ) "Про затвердження Положення про порядок
реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2468) доповнити
пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. Поширити дію затвердженого згідно з пунктом 1 цієї
постанови Положення на Державну службу спеціального зв'язку та
захисту інформації.".
8. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня
2000 р. N 748 ( 748-2000-п ) "Про затвердження Положення про
інвентаризацію військового майна у Збройних Силах" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 18, ст. 751) доповнити словами "та
Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації.".
9. У Положенні про порядок забезпечення інспекційної
діяльності згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня
2000 р. N 920 ( 920-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 23, ст. 963; 2003 р., N 37, ст. 1981):
1) абзац перший пункту 6 після слова "СБУ" доповнити словами
", Адміністрація Держспецзв'язку,";
2) абзац п'ятий пункту 8 викласти у такій редакції:
"від СБУ та Адміністрації Держспецзв'язку - супроводжуючі,
спеціалісти (по 1-2 представники) з питань перевірки обладнання;";
3) в абзаці третьому пункту 15 слово "СБУ" замінити словами
"Адміністрація Держспецзв'язку";
4) останній абзац пункту 17 після слова "СБУ," доповнити
словами "Адміністрація Держспецзв'язку,".
10. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня
2000 р. N 1225 ( 1225-2000-п ) "Про затвердження Положення про
порядок обліку, зберігання, списання та використання військового
майна у Збройних Силах" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32,
ст. 1366) доповнити словами "та Державну службу спеціального
зв'язку та захисту інформації.".
11. У пункті 29 графи "Орган ліцензування" переліку органів
ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2004 р., N 26, ст. 1703), слова
"Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації СБУ" замінити словами "Адміністрація Держспецзв'язку".
12. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) "Про порядок відчуження
та реалізації військового майна Збройних Сил" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 1-2, ст. 26) доповнити словами "та Державну
службу спеціального зв'язку та захисту інформації.".
13. Назву і текст постанови Кабінету Міністрів України від
7 лютого 2001 р. N 104 ( 104-2001-п ) "Про порядок і норми
грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої
служби, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних
установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 225;
2002 р., N 47, ст. 2125; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 31,
ст. 2233) після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами
", Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації".

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 646
( 646-2007-п ) від 20.04.2007 }

15. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня
2001 р. N 332 ( 332-2001-п ) "Про граничні суми витрат на
придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування,
мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також
установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного
і місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14,
ст. 615; 2002 р., N 39, ст. 1810, N 52, ст. 2394) після слів
"військових формувань" доповнити словами "і Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації".
16. Пункт 47 переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня
2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 27, ст. 1212; 2004 р., N 26, ст. 1703), викласти у такій
редакції:
"47. Розроблення, виробництво, засвідчений у встановленому порядку витяг з використання, експлуатація, установчих документів щодо провадження відповідного сертифікаційні випробування, виду господарської діяльності (для юридичної особи) тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення засвідчені в установленому порядку копії криптосистем і засобів документів, що підтверджують рівень освіти і криптографічного захисту кваліфікації, необхідні для провадження інформації, надання послуг у відповідного виду господарської діяльності галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг відомості за підписом та печаткою заявника - електронного цифрового підпису), суб'єкта господарської діяльності про наявність торгівля криптосистемами і матеріально-технічної бази, необхідної для засобами криптографічного провадження відповідного виду господарської захисту інформації діяльності (виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювання та контролю, обчислювальної техніки, інформаційні та телекомунікаційні системи (комплекси), ліцензійне програмне забезпечення)
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність приміщень, засобів обчислювальної техніки, інформаційних та телекомунікаційних систем (комплексів), необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, вимогам нормативних документів з питань криптографічного та/або технічного захисту інформації (для провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)
відомості за підписом та печаткою заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність необхідних нормативно-правових актів, нормативних документів із стандартизації, а також внутрішніх положень та інструкцій, що регламентують провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним службових, виробничих приміщень, де буде провадитися відповідний вид господарської діяльності
засвідчена в установленому порядку копія дозволу на провадження господарської діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі потреби)
відомості за підписом та печаткою заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність затверджених методик проведення сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень та експертизи (у разі подання заяви на провадження відповідного виду господарської діяльності)
відомості за підписом та печаткою заявника - суб'єкта господарської діяльності про завдання, програми та замовлення державних органів, що пов'язані з криптографічним захистом інформації, до реалізації яких передбачається залучити заявника (для провадження виду господарської діяльності, пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)".
17. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 січня
2002 р. N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57; 2004 р., N 6,
ст. 323):
1) у пункті 3 постанови слова "Службі безпеки" замінити
словами "Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації";
2) у пункті 6 Порядку, затвердженого зазначеною постановою,
слова "Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації СБУ" замінити словами "Адміністрацією
Держспецзв'язку".
18. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 281 ( 281-2002-п ) "Про деякі питання захисту
інформації, охорона якої забезпечується державою" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 11, ст. 515):
1) пункт 1 виключити;
2) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Установити, що проекти державних стандартів з питань
технічного захисту інформації подаються на затвердження Державному
комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики і
Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства за погодженням з Адміністрацією Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації.";
3) у пункті 4 слова "Державному комітетові стандартизації,
метрології та сертифікації" і "Департаментом спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки"
замінити відповідно словами "Державному комітетові з питань
технічного регулювання та споживчої політики" і "Адміністрацією
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації".
19. У переліках, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 13 березня 2002 р. N 288 ( 288-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 11, ст. 521):
1) доповнити перелік центральних органів виконавчої влади, на
які покладається розроблення технічних регламентів, позицією
"Адміністрація Держспецзв'язку";
2) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які
покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах
діяльності:
у графі "Сфера діяльності, в якій виконуватимуться функції
технічного регулювання" у позиції "СБУ" слова "криптографічний та
технічний захист інформації;" виключити;
доповнити перелік позицією такого змісту:
"Адміністрація захист державних інформаційних ресурсів
Держспецзв'язку в інформаційно-телекомунікаційних
системах, криптографічний та технічний
захист інформації".
20. У Положенні про порядок забезпечення інспекційної
діяльності в Україні згідно з Договором з відкритого неба,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 298 ( 298-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 12, ст. 570; 2003 р., N 37, ст. 1981):
1) абзаци другий, третій і п'ятий підпункту "б" пункту 6
після слова "СБУ" доповнити словами ", Адміністрація
Держспецзв'язку" у відповідному відмінку;
2) у пункті 7:
підпункт "а" після слова "СБУ," доповнити словами
"Адміністрація Держспецзв'язку,";
абзац перший підпункту "б" після слова "СБУ," доповнити
словами "Адміністрація Держспецзв'язку,";
3) абзац перший підпункту "б" пункту 10 та пункт 13 після
слова "СБУ," доповнити словами "Адміністрації Держспецзв'язку,";
4) у пункті 14:
перше речення після слова "Міноборони" доповнити словами
", Адміністрація Держспецзв'язку ";
друге речення після слова "СБУ" доповнити словами
", Адміністрацією Держспецзв'язку";
5) пункт 20 після слова "Міноборони" доповнити словами",
Адміністрації Держспецзв'язку";
6) у додатках до Положення:
додаток 1 після слів
"від СБУ від Мінтрансу ________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)"
доповнити словами
"від Адміністрації Держспецзв'язку ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)";
у додатку 2 слова
"від СБУ від Міноборони ________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)"
замінити словами
"від СБУ від Міноборони ________ ____________________ ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)
від Адміністрації Держспецзв'язку ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)".
21. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня
2002 р. N 426 ( 426-2002-п ) "Про норми харчування
військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та
осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів
цивільного захисту" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14,
ст. 739, N 40, ст. 1859; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 16,
ст. 1105, N 21, ст. 1438; 2006 р., N 11, ст. 716, N 22, ст. 1609,
N 31, ст. 2233):
1) у постанові:
назву постанови доповнити словами "та Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації";
абзац другий пункту 1 після слів "цивільного захисту"
доповнити словами "та Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації;";
абзац третій пункту 1 після слів "цивільного захисту"
доповнити словами "та Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації.";
абзаци перший і третій пункту 2 після слів "Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи" в усіх відмінках доповнити
словами ", Державна служба спеціального зв'язку та захисту
інформації" у відповідному відмінку;
2) у нормах, затверджених зазначеною постановою:
у пункті 1 приміток до норми N 1 - загальновійськова
доповнити:
підпункт "в" після слова "МНС" словом ", Держспецзв'язку";
підпункт "л" після слів "працівники авіації МНС" словами "та
особи рядового, начальницького складу Держспецзв'язку";
у пункті 3 доповнити:
підпункт "б" після слова "військовослужбовцям" словами "та
особам рядового, начальницького складу Держспецзв'язку";
підпункт "и" після слів "рядовому, начальницькому складу
органів і підрозділів цивільного захисту" словами "і
Держспецзв'язку";
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Військовослужбовці офіцерського складу, прапорщики,
мічмани, військовослужбовці рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять службу за контрактом, та особи
рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного
захисту та Держспецзв'язку під час перебування їх у польових
умовах та в інших випадках за відсутності підприємств громадського
харчування можуть забезпечуватися харчуванням через їдальні
військових частин та органів і підрозділів цивільного захисту
згідно із загальновійськовою нормою за плату в розмірі, що
відповідає розрахунку його вартості. Підставою для зарахування на
забезпечення харчуванням у такому разі є наказ командира
військової частини, начальника органу, підрозділу цивільного
захисту, Голови Держспецзв'язку, начальника регіонального органу
або територіального підрозділу Держспецзв'язку.";
пункт 7 приміток до норми N 5 - лікувальна після слів
"закладах МВС" доповнити словами "і Держспецзв'язку";
у примітках до норми N 8 - додаткова норма харчування донора
в день давання крові та (або) її компонентів:
абзац перший пункту 1 після слів "цивільного захисту"
доповнити словами ", Держспецзв'язку";
абзац другий пункту 3 після слів "органів внутрішніх справ,"
доповнити словами "органів і підрозділів Держспецзв'язку,".
22. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від
17 травня 2002 р. N 659 ( 659-2002-п ) "Про затвердження переліку
груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення
та напрямів використання" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 21, ст. 1032) доповнити позицією такого змісту:
"Адміністрація спеціальний зв'язок та захист
Держспецзв'язку інформації".
23. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 серпня
2002 р. N 1194 ( 1194-2002-п ) "Про польові виплати
військовослужбовцям і працівникам військових частин Збройних Сил
та інших військових формувань" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 34, ст. 1596; 2003 р., N 37, ст. 1981):
1) у назві постанови слова "та інших військових формувань"
замінити словами ", інших військових формувань та особовому складу
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації";
2) у пункті 1:
абзац перший після слів "відповідно до законів України,"
доповнити словами "особовому складу Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації,";
абзац другий доповнити словами ", та Адміністрацією Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації.".
24. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 серпня
2002 р. N 1282 ( 1282-2002-п ) "Про затвердження Порядку вилучення
і передачі військового майна Збройних Сил" (Офіційний вісник
України, 2002 р. , N 36, ст. 1690; 2004 р., N 22, ст. 1509):
1) пункт 2 постанови доповнити словами "та Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації.";
2) абзац перший пункту 3 Порядку, затвердженого зазначеною
постановою, після слів "керівництво військовими формуваннями,"
доповнити словами "та Адміністрації Держспецзв'язку".
25. У Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам
державної влади та органам місцевого самоврядування, державним
підприємствам, установам та організаціям, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1519
( 1519-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42,
ст. 1936):
1) у пункті 3 слова "Департаментом спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ (далі -
Департамент)" замінити словами "Адміністрацією Держспецзв'язку
(далі - Адміністрація)";
2) у тексті Порядку слово "Департамент" в усіх відмінках
замінити словом "Адміністрація" у відповідному відмінку.
26. У Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань
захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та
телекомунікаційних системах, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1772 ( 1772-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2155):
1) у пункті 3:
в абзаці другому слова "Департаментом спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ (далі -
Департамент)" замінити словами "Адміністрацією Держспецзв'язку
(далі - Адміністрація)";
абзац сьомий виключити;
в останньому абзаці слова "експертизу в Департаменті"
замінити словами "державну експертизу";
2) останній абзац пункту 4 викласти у такій редакції:
"накопичує та аналізує дані про вчинення та/або спроби
вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних
ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про
їх наслідки, інформує правоохоронні органи для вжиття заходів із
запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері, оцінює стан
захищеності цих ресурсів та надає відповідні рекомендації.";
3) у пункті 5 слова "Державний центр безпеки інформаційних та
телекомунікаційних систем, утворений у його складі" замінити
словами "спеціально уповноважений підрозділ з питань безпеки
інформаційних та телекомунікаційних систем Адміністрації";
4) у тексті Порядку слово "Департамент" в усіх відмінках
замінити словом "Адміністрація" у відповідному відмінку.
27. У пункті 9 Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань створення, розвитку та функціонування Національної системи
конфіденційного зв'язку, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2002 р. N 2036 ( 2036-2002-п )
"Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань створення,
розвитку та функціонування Національної системи конфіденційного
зв'язку" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 22), слова
"Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації СБУ" замінити словами "Адміністрацією Держспецзв'язку".
28. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 березня
2003 р. N 151 ( 151-2003-р ) "Про заходи щодо фінансового та
матеріально-технічного забезпечення ДП "Українські спеціальні
системи":
1) у тексті розпорядження слова "Департамент спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ" в усіх
відмінках замінити словами "Адміністрація Держспецзв'язку" у
відповідному відмінку;
2) у пункті 3 слово "Департаменту" замінити словом
"Адміністрації".
29. У додатку 1 до Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів подвійного використання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня
2004 р. N 86 ( 86-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 4, ст. 167; 2006 р., N 10, ст. 611), слова "Департамент
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ" в
усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Держспецзв'язку" у
відповідному відмінку.
30. У Порядку відключення кінцевого обладнання спеціальних
користувачів та з'єднувальних ліній служб екстреного виклику,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня
2004 р. N 607 ( 607-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 19, ст. 1324; 2006 р., N 22, ст. 1609):
пункт 1 після слова "СБУ," доповнити словом
"Держспецзв'язку, ";
абзац другий пункту 7 після слова "Міноборони," доповнити
словами "Адміністрації Держспецзв'язку,".
31. У пункті 7 Порядку засвідчення наявності електронного
документа (електронних даних) на певний момент часу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 680
( 680-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21,
ст. 1428), слова "спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері криптографічного захисту інформації"
замінити словами "Адміністрацією Держспецзв'язку".
32. Абзац шостий пункту 2 Порядку оперативно-технічного
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних
ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. N 812
( 812-2004-п ) "Деякі питання оперативно-технічного управління
телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій,
надзвичайного та воєнного стану" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 26, ст. 1696; 2006 р., N 22, ст. 1609), доповнити
словами ", органи і підрозділи Держспецзв'язку.".
33. В абзаці другому пункту 2 Порядку акредитації центру
сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 липня 2004 р. N 903 ( 903-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1884) слова "Департамент
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ"
замінити словами "Адміністрація Держспецзв'язку".
34. У пунктах 2 і 21 Порядку застосування електронного
цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1452 ( 1452-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2894) слова
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у
сфері криптографічного захисту інформації" в усіх відмінках
замінити словами "Адміністрація Держспецзв'язку" у відповідному
відмінку.
35. У пункті 3 Типового порядку здійснення електронного
документообігу в органах виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1453
( 1453-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44,
ст. 2895) слова "спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у сфері криптографічного захисту інформації"
замінити словами "Адміністрації Держспецзв'язку".
36. У Положенні про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних
та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої
влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до
сфери їх управління, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 2005 р. N 688 ( 688-2005-п ) (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 31, ст. 1869):
1) у пункті 7:
в абзаці першому слова "Департамент спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
(далі - Департамент)" замінити словами "Адміністрація
Держспецзв'язку (далі - Адміністрація)";
в абзаці другому слово "Департамент" замінити словом
"Адміністрація";
2) в абзаці першому пункту 8 слова "Державний центр безпеки
інформаційних та телекомунікаційних систем Департаменту" замінити
словами "спеціально уповноважений підрозділ Адміністрації".
37. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2005 р. N 405 ( 405-2005-р ) "Про створення спеціальної мережі
стільникового зв'язку Національної системи конфіденційного
зв'язку" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2489)
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. З 1 січня 2007 р. виконання завдань, передбачених
пунктами 2 і 3 цього розпорядження, покласти на Адміністрацію
Держспецзв'язку.".
38. У підпункті 35 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2006 р. N 147 ( 147-2006-п ) "Про керівників
деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених
Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 7, ст. 360) слова "заступника Голови Служби безпеки" замінити
словами "Голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації".
39. У Правилах забезпечення захисту інформації в
інформаційних, телекомунікаційних та
інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 373
( 373-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 878):
в абзаці першому пункту 20 слова "Департаментом спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ (далі -
департамент)" замінити словами "Адміністрацією Держспецзв'язку
(далі - Адміністрація)";
у пунктах 22 і 24 слово "департамент" в усіх відмінках
замінити словом "Адміністрація" у відповідному відмінку.on top