Document 170/97-ВР, previous version — Revision on April 5, 2001, on the basis - 2371-III
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
з питань обкладення ввізним митом товарів та інших
предметів, що ввозяться на митну територію України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 20, ст.144 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.125 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів:
1. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259): а) в абзаці другому частини другої статті 8 слова "а також до
товарів та інших предметів, що походять з країн, що розвиваються"
виключити; б) абзац третій статті 22 виключити.
( Пункт 2 частини I втрачає чинність з дня набуття чинності
Законом N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001 )
II. Затвердити Перелік країн, з якими Україною укладено угоди
про вільну торгівлю та торговельно-економічні угоди з наданням
режиму найбільшого сприяння або національного режиму (додається).
Встановити, що при ввезенні на митну територію України товарів та
інших предметів походженням із зазначених у переліку країн
застосовуються пільгові ставки ввізного мита.
III. Цей Закон набирає чинності через 45 днів після його
опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 1997 року
N 170/97-ВР
Д О Д А Т О К
до Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих
актів з питань обкладення ввізним митом
товарів та інших предметів, що ввозяться
на митну територію України"
від 3 квітня 1997 року N 170/97-ВР
Країни, з якими укладено угоди про вільну торгівлю
Азербайджан (р) Латвія (р) Білорусь (ч) Литва Вірменія (р) Молдова (р) Грузія (р) Росія (ч) Естонія (р) Туркменистан (р) Казахстан Узбекистан (р)
Країни, з якими укладено торговельно-економічні
угоди з наданням режиму найбільшого
сприяння або національного режиму
Австрія (ч) Індія (ч) Алжир (р) Індонезія (р) Аргентина (р) Іран (р) Бельгія (р) Ірландія (р) Білорусь Іспанія (р) Болгарія (ч) Італія (р) Бразилія (р) Канада (р) Великобританія (р) Киргизстан (к) В'єтнам (р) Китай (ч) Гвінея (р) КНДР Греція (ч) Латвія Грузія Литва Данія (р) Ліван Естонія (ч) Лівія (р) Єгипет (ч) Молдова Ізраїль (р) Монголія Об'єднані Арабські Емірати Нідерланди (р) Польща (р) Туреччина (ч) Португалія (р) Туркменистан (к) Республіка Корея (р) Угорщина Російська Федерація (к) Узбекистан (к) Румунія Фінляндія Словаччина Франція (р) Словенія (р) ФРН (р) СР Югославія (р) Хорватія США (*) Чехія Туніс Швейцарія (р)
Швеція (р)

Примітки: (р) - угода, ратифікована Верховною Радою України
(ч) - угода набрала чинності
(к) - контингентна угода
(*) - угода фактично не діє в повному обсязі у
зв'язку з обмеженнями в торгівлі по відношенню
до деяких країн колишнього СРСР (поправка
Джексона-Веніка)
без позначки - угоду підписано, але не
ратифіковано Верховною Радою України.on top