Document 17/96-рп, current version — Adoption on January 23, 1996

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання створення технопарків та
інноваційних структур інших типів

З метою створення та широкого застосування
конкурентоспроможних на світовому ринку нових технологій та
наукоємної продукції, інформаційних систем, посилення впливу
інноваційних факторів на структурну перебудову економіки:
1. Підтримати ініціативу Державного комітету України з питань
науки, техніки та промислової політики, Міністерства освіти
України, Національної академії наук України, місцевих органів
виконавчої влади щодо створення і функціонування в Україні
технопарків та інноваційних структур інших типів як одного з
пріоритетних напрямів підвищення ефективності використання
науково-технічного потенціалу для розв'язання завдань
технологічного оновлення виробництва. 2. Кабінету Міністрів України: розробити у двомісячний строк Положення про порядок створення
і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів
і подати його на затвердження в установленому порядку; визначити в місячний строк перелік пілотних проектів
створення технопарків та інноваційних структур інших типів; створити Міжвідомчу раду з координації діяльності щодо
організації та функціонування технопарків та інноваційних структур
інших типів і затвердити Положення про цю Раду. 3. Обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям усебічно сприяти створенню технопарків та
інноваційних структур інших типів, що мають на меті розв'язання
першочергових проблем економічного розвитку регіону на базі
освоєння нових технологій і виробництва конкурентоспроможної
продукції.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 23 січня 1996 року
N 17/96-рпon top