Document 1699-VI, valid, current version — Adoption on November 4, 2009
( Last event — Entry into force, gone November 27, 2009. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни
до Кодексу адміністративного судочинства України
щодо усунення неточностей в процедурі оскарження
результатів загальнонаціональних виборів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.35 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Перше речення частини третьої статті 172 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) після слів "встановлення нею результатів" доповнити словами "виборів чи".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 4 листопада 2009 року
N 1699-VIon top