Document 1698-2003-п, invalid, current version — Loss of force on January 12, 2011, on the basis - 1236-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 жовтня 2003 р. N 1698
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }
Про затвердження Порядку оподаткування доходів
фізичних осіб від здачі побутового брухту чорних
або кольорових металів

Відповідно до підпункту 4.3.31 пункту 4.3 статті 4 Закону
України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок оподаткування доходів фізичних осіб від
здачі побутового брухту чорних або кольорових металів (додається).
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2003 р. N 1698
ПОРЯДОК
оподаткування доходів фізичних осіб від здачі
побутового брухту чорних або кольорових металів

1. Цей Порядок визначає механізм оподаткування доходів,
одержуваних фізичними особами від здачі побутового брухту чорних
або кольорових металів (далі - побутовий металобрухт).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні згідно із
Законами України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 )
та "Про металобрухт" ( 619-14 ).
3. Під час виплати доходів від здачі побутового металобрухту
підприємство, що його закуповує, вважається податковим агентом
стосовно платника податку - його продавця та зобов'язане
нарахувати, утримати і сплатити (перерахувати) до бюджету податок
із суми такої виплати за рахунок цієї виплати.
4. Доходи від здачі фізичними особами побутового металобрухту
оподатковуються при їх виплаті за рахунок цих доходів за ставкою,
встановленою пунктом 7.1 статті 7 Закону України "Про податок з
доходів фізичних осіб" ( 889-15 ).
5. Сума доходу, нарахованого на користь фізичних осіб -
платників податку за зданий побутовий металобрухт, сума
нарахованого та утриманого з цього доходу податку та сума доходу,
що підлягає виплаті фізичним особам - платникам податку,
визначаються в акті приймання побутового металобрухту, який
оформляється за зразком згідно з додатком.
6. Оплата закупленого у фізичних осіб побутового металобрухту
здійснюється через установи банків готівкою або поштовим переказом
за рахунок підприємства, що його закуповує.
7. Податковий агент, який нараховує та утримує податок з
доходів фізичних осіб від здачі побутового металобрухту, подає до
банку єдиний платіжний документ на виплату фізичній особі доходу
та перерахування до бюджету податку, утриманого із суми такої
виплати за рахунок цієї виплати.
Податковий агент зобов'язаний у строки, встановлені законом
для податкового кварталу (протягом 40 календарних днів, що
настають після звітного періоду), подати органу державної
податкової служби за місцем свого місцезнаходження податковий
розрахунок сум доходу, виплачених (перерахованих) на користь
фізичних осіб за зданий побутовий металобрухт, а також сум
утриманого з них податку.

Зразок Додаток
до Порядку
Назва підприємства _______________________________________________
Код згідно з ЄДРПОУ ______________________
АКТ N _____
приймання побутового металобрухту
"____"_____________ 200___ р.
Ідентифікаційний номер
у Державному реєстрі фізичних осіб ------------------------------- ------------------------------- __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, яка здала __________________________________________________________________
побутовий металобрухт)
Паспорт або інший документ, що посвідчує особу ___________________
(серія, номер, __________________________________________________________________
ким і коли виданий) Місце проживання _________________________________________________
Опис побутового металобрухту
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Вага зданого побутового металобрухту _____ кілограмів
Сума доходу, нарахованого за зданий
побутовий металобрухт _____ гривень ____ копійок
Сума нарахованого та утриманого податку
з доходу фізичної особи _____ гривень ____ копійок
Сума доходу, що підлягає виплаті _____ гривень ____ копійок
Перераховано до установи банку
(поштовий переказ) "____" _____________ 200____ р.
_____________________________________________ __________________
(прізвище, ім'я та по батькові відповідальної (підпис)
особи підприємства-податкового агента) __________________
(підпис особи, яка
здала побутовий
металобрухт)on top