Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 1998 р. N 1694
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 284 ( 284-2001-п ) від 28.03.2001 )
Про затвердження Положення про порядок
погодження видачі ліцензій на право експорту,
імпорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )

( У Постанові слова "Комітет з монополії на виробництво та
обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", "Державний комітет з монополії на виробництво
та обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" та "Держспецмонополія" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство фінансів" та "Мінфін" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1002
( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )

На виконання Указу Президента України від 22 липня 1998 р.
N 806 ( 806/98 ) "Про державну монополію на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок погодження видачі
ліцензій на право експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.
2. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
привести у місячний термін свої нормативні акти у відповідність із
цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 1998 р. N 1694
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок погодження видачі ліцензій
на право експорту, імпорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами
1. Ліцензії на право експорту, імпорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
МЗЕЗторг видає лише після письмового погодження з Міністерством
фінансів (далі - Мінфін).
2. МЗЕЗторг передає у п'ятиденний термін з дня подання
суб'єктом підприємницької діяльності заяви на одержання ліцензії
на право експорту або імпорту спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Мінфіну всі необхідні документи, передбачені законодавством.
3. Мінфін після реєстрації переданих документів приймає у
п'ятиденний термін рішення про доцільність видачі відповідної
ліцензії з урахуванням обсягів виробництва та споживання спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, про що письмово повідомляє МЗЕЗторг.
4. У разі прийняття Мінфіном негативного рішення щодо видачі
суб'єктові підприємницької діяльності відповідної ліцензії
МЗЕЗторгу надсилається повідомлення з обгрунтуванням причин
відмови.
5. Ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються
уповноваженими на те МЗЕЗторгом органами у районах, районах у
містах Києві та Севастополі, а в містах обласного підпорядкування
- виконавчими комітетами міських рад тільки після погодження з
територіальним управлінням Мінфіну.
6. Уповноважений МЗЕЗторгом орган передає у п'ятиденний
термін з дня подання суб'єктом підприємницької діяльності заяви на
одержання відповідної ліцензії територіальному управлінню
Мінфіну усі необхідні документи, передбачені законодавством.
7. Територіальне управління Мінфіну після реєстрації
прийнятих документів у п'ятиденний термін приймає рішення про
доцільність видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами, про що письмово
повідомляє уповноважений МЗЕЗторгом орган.
8. У разі прийняття територіальним управлінням
Мінфіну негативного рішення щодо видачі суб'єктові
підприємницької діяльності відповідної ліцензії уповноваженому
МЗЕЗторгом органові надсилається повідомлення з обгрунтуванням
причин відмови.


Publications of document