Документ 1690-99-п, поточна редакція — Редакція від 04.06.2003, підстава - 871-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 вересня 1999 р. N 1690
Київ
Про затвердження Умов конкурсу на залучення
іноземних інвесторів до заснування центрального
закладу "Асістанс-Україна"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Умови конкурсу на залучення іноземних
інвесторів до заснування центрального закладу "Асістанс-Україна"
(додаються).
2. Міністерству охорони здоров'я, Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг після проведення конкурсу на
залучення іноземних інвесторів до заснування центрального закладу
"Асістанс-Україна" поінформувати Кабінет Міністрів України про
його результати. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 1999 р. N 1690
УМОВИ
конкурсу на залучення іноземних інвесторів до
заснування центрального закладу "Асістанс-Україна"

1. Конкурс проводиться з метою залучення іноземних інвесторів
до заснування центрального закладу "Асістанс-Україна".
Частка іноземних інвесторів у статутному фонді центрального
закладу "Асістанс-Україна" у сукупності не може перевищувати
26 відсотків його розміру.
2. Конкурс проводиться комісією, склад якої затверджується
спільним наказом МОЗ та Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003 )
3. До участі у конкурсі допускаються іноземні інвестори -
іноземні юридичні особи, які мають значний досвід (не менш як
п'ять років) роботи в цій галузі, застосовують передові світові
технології і "ноу-хау" та можуть внести реальний фінансовий та
інтелектуальний вклад у розвиток системи "Асістанс-Україна".
4. Іноземний інвестор-претендент подає на розгляд конкурсної
комісії такі матеріали:
відомості про юридичну особу (країна, рік створення, сфера
діяльності, інформація про засновників, дані про фінансові
результати за останні три роки);
відомості про наявність мережі філій та представництв у
країнах світу;
відомості про діяльність в Україні;
відомості про досвід діяльності в галузі медичного
страхування та наданні медичної допомоги;
інформацію про розмір частки статутного фонду центрального
закладу "Асістанс-Україна", на яку претендує іноземний інвестор;
короткий бізнес-план у зв'язку з участю в роботі центрального
закладу "Асістанс-Україна", в якому, зокрема, передбачається
порядок і можливість створення інформаційної системи "Медична
допомога України" (характеристика закладів охорони здоров'я, дані
про медичний персонал, інформація про потужність закладів охорони
здоров'я - кількість відвідувань амбулаторно-поліклінічних
закладів у зміну, кількість лікарняних ліжок за профілями в
Автономній Республіці Крим, областях, районах і містах Києві та
Севастополі).
5. Для участі у конкурсі матеріали подаються конкурсній
комісії безпосередньо або надсилаються поштою протягом 30 днів
після опублікування МОЗ умов конкурсу в газетах "Урядовий кур'єр",
"Україна - бізнес", "Бізнес" та в журналі "Галицькі контракти".
6. Члени конкурсної комісії розглядають подані матеріали у
двотижневий термін після закінчення встановленого терміну їх
подання. Після розгляду матеріалів проводиться відкрите засідання
конкурсної комісії, на яке запрошують представників претендентів.
Члени конкурсної комісії можут задавати питання представникам
претендентів стосовно поданих матеріалів з метою уточнення окремих
положень.
7. Переможцями конкурсу на залучення іноземних інвесторів до
заснування центрального закладу "Асістанс-Україна" визначаються
претенденти, які:
мають розгалужену мережу філій та представництв у країнах
Західної, Центральної та Східної Європи;
запропонували найкращі пропозиції щодо створення
інформаційної системи "Медична допомога України", яка має
охоплювати всю територію України, бути мобільною та доступною для
користування.
8. Після проведення відкритого засідання конкурсна комісія
приймає рішення на закритому засіданні шляхом голосування.
У разі рівної кількості голосів голос голови конкурсної
комісії є вирішальним.
Частка у розмірі 26 відсотків статутного фонду закладу
розподіляється між усіма переможцями конкурсу відповідно до
рішення конкурсної комісії.
9. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписується головою та членами конкурсної комісії.
10. Переможець конкурсу, решенням конкурсної комісії
визначений інвестором заснування центрального закладу
"Асістанс-Україна", бере участь в установчих зборах засновників
центрального закладу "Асістанс-Україна" і робить внесок до
статутного фонду закладу на умовах, визначених зборами
засновників, відповідно до законодавства.
11. У разі відмови інвестора від участі у заснуванні
центрального закладу "Асістанс-Україна" конкурсна комісія
проводить повторний конкурс для визначення іншого інвестора в
порядку, передбаченому цими Умовами.вгору