Document 167-2015-р, invalid, current version — Loss of force on March 17, 2018, on the basis - 1106-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 березня 2015 р. № 167-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017}

Про схвалення розроблених Антимонопольним комітетом планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблені Антимонопольним комітетом плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Антимонопольному комітетові:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2015 р. № 167-р

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива Ради 89/665/ЄЕС від 21 грудня 1989 р. про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень про застосування процедур перевірки надання контрактів на державні поставки та виконання державних робіт (Офіційний вісник ЄС, L 395, 30 грудня 1989 р., с. 33-35).

2. Регламент Ради (ЄС) № 1/2003 від 16 грудня 2002 р. щодо імплементації правил конкуренції, визначених статтями 81 та 82 Договору (Офіційний вісник ЄС, L 1, 4 січня 2003 р., с. 1-25).

3. Регламент Ради (ЄC) № 139/2004 від 20 січня 2004 р. щодо контролю за концентрацією суб’єктів господарювання (Регламент ЄС про злиття) (Офіційний вісник ЄС, L 24, 29 січня 2004 р., с. 1-22).

4. Регламент Комісії (ЄС) № 772/2004 від 27 квітня 2004 р. про застосування статті 81 (3) Договору до категорій договорів про передачу технологій (Офіційний вісник ЄС, L 123, 27 квітня 2004 р., с. 11-17).

5. Регламент Комісії (ЄC) № 330/2010 від 20 квітня 2010 р. про застосування статті 101 (3) Договору про функціонування Європейського Союзу до категорій вертикальних угод та узгоджених практик (Офіційний вісник ЄС, L 102, 23 квітня 2010 р., с. 1-7).on top