Document 1669-III, valid, current version — Adoption on April 20, 2000
( Last event — Entry into force, gone May 24, 2000. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 18 Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і
військову службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.235 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Абзац четвертий частини першої статті 18 Закону України "Про
загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385;
1999 р., N 33, ст. 270) викласти у такій редакції:
"батько (мати), рідний брат чи сестра яких під час
проходження військової служби загинули чи померли або стали
інвалідами. Призовники, які мають право на звільнення від призову
на цій підставі, можуть його не використовувати".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1669-IIIon top