Document 1665-VI, valid, current version — Adoption on October 22, 2009
( Last event — Entry into force, gone November 17, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до пункту 1
розділу XI "Прикінцеві положення"
Закону України "Про безпечність та якість харчових
продуктів" щодо реалізації на агропродовольчих
ринках продукції домашнього виробництва
та подвірного забою
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.23 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. У пункті 1 розділу XI "Прикінцеві положення" Закону
України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 50,
ст. 533) цифри "2010" замінити цифрами "2015".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний термін розробити та затвердити державну
програму утворення та відкриття пунктів закупівлі молока та боєнь
(забійно-санітарних пунктів) тварин, що утримуються в
господарствах населення;
щорічно при розробці проекту державного бюджету на
відповідний рік передбачати фінансування заходів державної
програми утворення та відкриття пунктів закупівлі молока та боєнь
(забійно-санітарних пунктів) тварин, що утримуються в
господарствах населення.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 жовтня 2009 року
N 1665-VIon top