Document 1664-VII, valid, current version — Adoption on September 2, 2014
( Last event — Entry into force, gone September 25, 2014. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 43, ст.2033)

Верховна Рада України постановляє:

1. Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування (далі - Додатковий протокол), вчинений 16 листопада 2009 року у м. Утрехті, який набирає чинності для України в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку з дати здачі Україною на зберігання її ратифікаційної грамоти, ратифікувати (додається) із заявою такого змісту:

"Україна реалізовуватиме заходи із здійснення права участі у справах органу місцевого самоврядування, передбачені пунктом 2 статті 2 Додаткового протоколу, згідно із своїм конституційним порядком".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 вересня 2014 року
№ 1664-VII
on top