Document 1657-VI, first version — Adoption on October 21, 2009
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 101
Кримінально-процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.21 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 7 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) викласти у такій редакції:
"7) органи прикордонної служби - у справах про незаконне
переправлення осіб через державний кордон та у справах про
використання завідомо підроблених документів при перетинанні
державного кордону".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 жовтня 2009 року
N 1657-VIon top