Document 1657-VI, invalid, current version — Loss of force on November 19, 2012, on the basis - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013,
N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення зміни до статті 101
Кримінально-процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.21 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 7 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) викласти у такій редакції:
"7) органи прикордонної служби - у справах про незаконне
переправлення осіб через державний кордон та у справах про
використання завідомо підроблених документів при перетинанні
державного кордону".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 жовтня 2009 року
N 1657-VIon top