Document 1656-VIII, valid, current version — Adoption on October 6, 2016
( Last event — Entry into force, gone November 6, 2016. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 47, ст.795)

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 10, ст. 102) викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 жовтня 2016 року
№ 1656-VIII
on top