Document 1642-VI, valid, current version — Adoption on October 9, 2009

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
"Про соціальне, медичне і пенсійне забезпечення
ветеранів війни та відзначення 65-річчя Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.37 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про
соціальне, медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та
відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років" (додаються).
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2010 року
проінформувати Верховну Раду України про хід виконання
Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Про соціальне,
медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та відзначення
65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"
органами виконавчої влади.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та
інвалідів.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 9 жовтня 2009 року
N 1642-VI

СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 9 жовтня 2009 року
N 1642-VI
РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему: "Про соціальне,
медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни
та відзначення 65-річчя Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"

Учасники парламентських слухань, що відбулися 3 червня
2009 року, проаналізувавши стан соціального захисту ветеранів
війни, зазначають, що органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування разом з ветеранськими організаціями проводять
відповідну роботу щодо соціального забезпечення ветеранів війни.
Станом на 1 січня 2009 року в Україні проживало понад
2,4 млн ветеранів війни. Серед них майже 1,9 млн осіб мають статус
учасника війни, 316,7 тис. осіб є учасниками бойових дій, а
213,2 тис. осіб - інвалідами війни. Чисельність ветеранів війни в
Україні, на жаль, щороку суттєво зменшується. Якщо п'ять років
тому в Україні проживало близько 4,5 млн ветеранів війни, то вже у
2006 році їх чисельність зменшилася до 3,2 млн осіб, а у
2007 році - до 2,9 млн осіб.
Політика держави щодо соціального захисту ветеранів війни
ґрунтується на Конституції України ( 254к/96-ВР ), законах України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ), "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ),
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років" ( 1684-14 ) та інших законодавчих актах України.
Верховною Радою України 26 квітня 1996 року ( 144/96-ВР )
ратифіковано Угоду про взаємне визнання пільг і гарантій для
учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників
бойових дій на території інших держав, сімей загиблих
військовослужбовців від 15 квітня 1994 року ( 997_048 ).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року
N 731-р ( 731-2007-р ) затверджено план дій щодо поліпшення
життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки. На виконання
зазначеного плану ( 731-2007-р ) в областях розроблені та
затверджені регіональні програми поліпшення життєзабезпечення
ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ), та жертв нацистських переслідувань, відповідно до
яких у регіонах здійснюється робота щодо посилення їх соціального
захисту.
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), прийнятий у 1993 році,
спрямований на визначення правового статусу ветеранів війни,
створення належних умов життєзабезпечення ветеранів. Основне
завдання цього Закону ( 3551-12 ) полягає у захисті ветеранів
війни шляхом створення належних умов для підтримання їх здоров'я
та активного довголіття.
З метою вдосконалення законодавчої бази з питань поліпшення
пенсійного та соціально-медичного забезпечення ветеранів війни,
посилення їх прав і свобод внесено низку змін до Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ). Цими змінами дещо розширено коло осіб, на яких
поширюється дія зазначеного Закону ( 3551-12 ), зокрема, на дружин
(чоловіків), які не одружилися вдруге, батьків, неповнолітніх
дітей померлих учасників бойових дій, партизанів, підпільників,
військовослужбовців та учасників війни, нагороджених за бойові дії
державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР.
Заслуговує на увагу практика взаємодії виконавчих та
представницьких органів влади з ветеранськими та благодійними
організаціями Автономної Республіки Крим, Запорізької, Черкаської,
Дніпропетровської та деяких інших областей щодо соціального
захисту ветеранів. Тут реалізуються такі регіональні програми, як
"Турбота", "Назустріч людям", "Знайти солдата", в окремих містах і
районах створено державні та громадські фонди матеріальної
підтримки, вшанування пам'яті учасників бойових дій і учасників
трудового фронту Великої Вітчизняної війни, діють волонтерські
організації.
Здійснені Кабінетом Міністрів України, за підтримки
парламенту, упродовж 2008 року заходи (збільшення величини оцінки
одного року страхового стажу, осучаснення заробітку, з якого
обчислено пенсію, збільшення найменшої пенсійної виплати інвалідам
війни та учасникам бойових дій) забезпечили зростання розміру
пенсійних виплат для переважної більшості ветеранів війни на
52 відсотки.
Ветеранам війни, інвалідам та одиноким особам похилого віку
надаються різноманітні послуги, зокрема, доставка продуктів
харчування, медикаментів, приготування їжі, прання білизни,
обробіток присадибних ділянок тощо. Однією з нових форм
соціального обслуговування, що активно впроваджується у регіонах,
стало надання особам похилого віку та інвалідам транспортних
послуг. Якщо у 2007 році було надано близько 150 тисяч таких
послуг, то у 2008 році - вже 190,5 тисячі. Спеціально створені
транспортні служби діють у ряді областей, зокрема, у Волинській,
Одеській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та м. Києві.
Звичайно, потреба у таких послугах значно більша, про що свідчать
численні звернення громадян, тому транспортні служби мають бути
створені у всіх без винятку регіонах.
Починаючи з 2008 року започатковано надання такого виду
інноваційних послуг, як "Університети третього віку".
Передбачається, що їх буде відкрито на базі соціальних установ
системи Міністерства праці та соціальної політики України,
зокрема, будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.
Такий університет уже діє в м. Ковелі Волинської області.
Демографічна ситуація, що склалася в Україні у зв'язку із
значним зростанням кількості осіб похилого віку та інвалідів у
загальній структурі населення, стала суттєво впливати на зростання
потреби в соціальному обслуговуванні та наданні соціальних послуг.
Два роки тому було схвалено Концепцію реформування системи
соціальних послуг ( 178-2007-р ), яка визначила головні
стратегічні засади та напрями реформування. Кінцевою метою
реалізації цієї Концепції ( 178-2007-р ) визначено посилення
індивідуального підходу в організації та наданні соціальних
послуг, поглиблення адресності послуг, покращення їх якості,
застосування методології планування та оцінювання послуг,
удосконалення механізму фінансування, міжбюджетних та міжгалузевих
відносин у цій сфері.
Вагоме місце у роботі з соціального обслуговування ветеранів
займають інтернатні установи та реабілітаційні центри системи
соціального захисту ветеранів.
Народними депутатами України Сушкевичем В.М. та Цибенком П.С.
подано до Верховної Ради України проект Закону України про
внесення змін до Закону України "Про соціальний захист дітей
війни" ( 2195-15 ) (реєстр. N 4431), яким передбачається надати
дітям війни право на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях
ветеранів війни.
Життєзабезпечення ветеранів війни підтримується системою
пільг та компенсацій, які визначені Законом України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) та
іншими законодавчими актами України. Ветеранам війни передбачені
пільги, зокрема, щодо знижки плати за житлово-комунальні послуги в
межах середніх норм споживання, оплати послуг зв'язку,
встановлення телефонів, оплати водопостачання та водовідведення,
спожитої електроенергії, квартирної плати тощо. Починаючи з
2008 року завдяки внесеним Верховною Радою України змінам до цього
Закону ( 3551-12 ) інваліди війни отримали право на безплатний
капітальний ремонт квартир. Впродовж 2008 року капітальний ремонт
будинків та поточний ремонт жилих будинків та квартир було
здійснено для 2,2 тис. ветеранів війни.
У той же час учасники парламентських слухань вважають, що
здійснювані заходи ще не відповідають у повному обсязі вимогам
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України щодо пенсійного,
соціально-медичного, житлово-комунального і транспортного
забезпечення ветеранів війни.
Серед питань, які мають суттєвий вплив на покращення рівня
соціально-побутового обслуговування інвалідів війни, особливе
місце належить питанню забезпечення цієї категорії громадян
спеціальним автотранспортом. У даний час на черзі перебувають
майже 100 тис. інвалідів різних категорій, з яких майже
23 тисячі - інваліди війни.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та
про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )
в межах бюджетної програми "Забезпечення інвалідів та
інвалідів-чорнобильців автомобілями" було передбачено
114,9 млн гривень, що дало можливість забезпечити
4,5 тис. інвалідів автотранспортними засобами, з них
1,7 тис. осіб - інваліди війни. На жаль, у поточному році через
фінансово-економічну кризу в країні у Державному бюджеті на
2009 рік ( 835-17 ) зазначена бюджетна програма і відповідні
видатки на забезпечення інвалідів автомобілями відсутні. Певною
мірою покращить становище прийнятий 21 травня 2009 року Верховною
Радою України Закон України "Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 1402-17 ), яким
покращено фінансування санаторно-курортного оздоровлення інвалідів
та медичної реабілітації інвалідів-спинальників, а також
передбачено відновлення зазначеної бюджетної програми та виділення
в її межах із спеціального фонду Державного бюджету України коштів
у сумі 1 млн 218 тис. гривень.
Лише частково задовольняються потреби ветеранів та інвалідів
війни щодо забезпечення безоплатним зубопротезуванням,
кардіостимуляторами, пільговими ліками та виробами медичного
призначення.
В умовах економічної кризи поки що не вдається збільшити
розміри грошових компенсацій інвалідам війни на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів та на транспортне
обслуговування.
У цілому ряді областей незадовільно вирішується питання
пільгового проїзду ветеранів війни, особливо у приміському та
міжміському транспорті на комерційних, орендних, приватних
автобусах.
Упродовж останніх років більшість місцевих органів влади
самоусунулася від належної фінансової та організаційної підтримки
підприємств роздрібної торгівлі, які забезпечували ветеранів війни
товарами першої необхідності за пільговими цінами. Як наслідок -
багато таких магазинів фактично припинили свою соціально
спрямовану діяльність.
У результаті приватизації великої кількості аптек значно
ускладнилося забезпечення ветеранів війни необхідними їм ліками за
пільговими цінами.
Вкрай гострою залишається проблема санаторно-курортного
оздоровлення ветеранів війни та виплати їм грошової компенсації за
невикористану путівку або за самостійне санаторне лікування.
Ветерани вимагають суттєвого підвищення розміру зазначеної
компенсації до рівня реальної вартості путівки.
Дуже болючим на сьогодні є питання виконання судових рішень
щодо виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань
одноразової допомоги до Дня Перемоги за 2006 та попередні роки у
збільшеному розмірі.
Мають місце факти неуважного ставлення представників органів
виконавчої влади до розгляду звернень ветеранів війни та
ветеранських організацій, необґрунтованих зволікань у вирішенні
питань, порушених у цих зверненнях. Трапляються випадки
ігнорування окремими представниками влади вимог законів і норм
християнської моралі, що має наслідком незабезпечення належного
віддання останньої шани ветерану війни після його смерті та
ненадання фінансової допомоги в організації його поховання.
У ветеранів війни викликає занепокоєння те, що центральні та
місцеві органи виконавчої влади нерідко приймають
нормативно-правові акти щодо порядку надання житлово-комунальних
пільг, медичного, транспортного обслуговування, виплати грошових
компенсацій тощо, які ускладнюють механізм його реалізації або
навіть суперечать йому.
Враховуючи реальний стан соціального забезпечення ветеранів
війни і керуючись Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ), Постановою Верховної Ради України "Про
відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні та
звільнення України від фашистських загарбників" ( 842-17 ), Указом
Президента України "Про відзначення 65-ї річниці визволення
України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років" ( 1152/2008 ), учасники
парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:
1. Верховній Раді України:
посилити увагу щодо необхідності вдосконалення законодавчої
бази з питань соціального захисту та державної підтримки ветеранів
війни, забезпечувати у першу чергу розгляд та прийняття
законопроектів, спрямованих на поліпшення пенсійного та
житлово-комунального забезпечення, транспортного і медичного
обслуговування ветеранів війни, не допускати внесення змін до
законодавства, які б суперечили Конституції України ( 254к/96-ВР )
та обмежували права ветеранів;
прискорити розгляд та прийняття законопроектів про внесення
змін до Закону України "Про соціальний захист дітей війни"
( 2195-15 ) (щодо права на стаціонарну медичну допомогу в
госпіталях ветеранів війни) (реєстр. N 4431), про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань пенсійного забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб
(реєстр. N 2337).
2. Комітетам Верховної Ради України у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів, з питань соціальної політики та праці, з
питань бюджету разом з Рахунковою палатою, іншими державними
органами забезпечити дієвий контроль за виконанням законодавства
стосовно соціального захисту ветеранів війни.
3. Кабінету Міністрів України:
1) ініціювати внесення на розгляд Верховної Ради України
законопроектів:
щодо приведення Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 ) у відповідність із Законом України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ) стосовно пільгового оподаткування доходів ветеранів
війни;
щодо приведення законів України "Про оренду землі" ( 161-14 )
та "Про землеустрій" ( 858-15 ) у відповідність із Законом України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ) в частині надання відповідних пільг ветеранам війни
при регулюванні земельних відносин;
щодо встановлення переліку держав і періодів бойових дій на
їх території, участь у яких є підставою для надання статусу
учасника бойових дій;
про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) в частині
законодавчого визначення розмірів разової грошової допомоги
ветеранам війни до Дня Перемоги;
2) привести у відповідність із законами України постанову
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року N 785
( 785-2004-п ) "Про затвердження Порядку виплати грошової
компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким
категоріям громадян", передбачивши з урахуванням можливостей
Державного бюджету України поетапне підвищення грошової
компенсації інвалідам війни за невикористані путівки на
санаторно-курортне лікування до реальних розмірів їх вартості;
3) під час розробки проекту Закону України про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"
( 835-17 ) за підсумками його виконання у першому півріччі та при
доопрацюванні проекту Державного бюджету України на 2010 рік
передбачити:
підвищення рівня забезпечення ветеранів війни путівками на
санаторно-курортне лікування та покращення забезпечення інвалідів
війни автомобілями;
належне фінансування закладів охорони здоров'я та
санаторно-курортних закладів Міністерства охорони здоров'я
України, Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України тощо, в яких обслуговуються
ветерани війни; недопущення у подальшому ліквідації таких
закладів; передачу таких закладів у підпорядкування Міністерства
охорони здоров'я України, місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування здійснювати без вилучення
медичного обладнання та іншого майна;
фінансування у 2009 році виготовлення ювілейної медалі до
65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
у проекті Державного бюджету України на 2010 рік окреме
фінансування заходів із святкування 65-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та увічнення ратних
подвигів переможців;
4) вжити вичерпних заходів, спрямованих на безумовне
забезпечення державних гарантій соціального захисту ветеранів
війни, зокрема:
проаналізувати на засіданні Кабінету Міністрів України стан
виконання плану дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів
війни на 2007-2010 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 2007 року N 731-р ( 731-2007-р ),
вжити додаткових заходів щодо його реалізації та надати відповідну
інформацію Верховній Раді України;
прискорити розроблення порядку пільгового перевезення
ветеранів війни автомобільним транспортом міжміського і
міжобласного сполучення;
оновити склад та активізувати роботу міжвідомчої робочої
групи з питань безоплатного медичного обслуговування ветеранів
військової служби, ветеранів війни та інших категорій громадян,
утвореної згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від
16 січня 2007 року N 10-р ( 10-2007-р );
спільно з місцевими органами виконавчої влади забезпечити
виконання вимог Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) в частині
безоплатного надання приміщень, обладнання та іншого майна,
необхідних для здійснення статутних завдань ветеранських
організацій, звільнення від плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) у межах
середніх норм споживання, телефоном у приміщеннях та будинках, які
вони займають; не допускати позбавлення ветеранських організацій
наданих їм приміщень;
продовжити роботу щодо підвищення якості обслуговування
пенсіонерів з використанням сучасних інформаційних технологій,
удосконалення механізму виплати пенсій та модернізації пенсійного
посвідчення, за допомогою якого пенсіонер зможе використати право
на одержання всіх видів соціальних виплат та передбачених
законодавством пільг;
забезпечити здійснення ветеранами війни оплати земельних
кадастрових робіт та послуг з урахуванням встановлених для них
пільг;
прискорити надання Одеському обласному очному госпіталю для
ветеранів війни всеукраїнського статусу з відповідним його
фінансуванням за рахунок Державного бюджету України;
5) звернути увагу на ефективність роботи Державного комітету
України у справах ветеранів та розглянути питання щодо зміцнення
його керівного складу;
6) вжити практичних заходів для належної підготовки до
відзначення восени 2009 року 65-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників та святкування у наступному році 65-річчя
Перемоги у Великій Вітчизняній війні, передбачивши, зокрема:
безумовне виконання плану заходів щодо підготовки та
відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських
загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 17 грудня 2008 року N 1547-р ( 1547-2008-р );
проведення протягом 2009 року Всеукраїнської естафети пам'яті
та Всеукраїнської акції з відзначення 65-річчя визволення міст,
інших населених пунктів та регіонів України від фашистських
загарбників;
створення Єдиного реєстру військових поховань та пам'ятників
Великої Вітчизняної війни, визначення їхньої балансової
належності;
вивчення пропозиції Всеукраїнського товариства захисту та
сприяння розвиткові духовної культури людини "Прометей" щодо
створення всеукраїнської Книги пам'яті учасників Великої
Вітчизняної війни;
упорядкування військових кладовищ, братських та одиноких
могил, меморіальних комплексів, скульптурних, архітектурних та
інших споруд і об'єктів, що увічнюють пам'ять про Перемогу та
подвиги її учасників, із широким залученням ветеранських та інших
організацій, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності; недопущення наруги над військовими похованнями та
іншими пам'ятками Великої Вітчизняної війни та їх руйнування;
вивчення можливості включення до складу Організаційного
комітету з підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення
України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років представників держав колишнього
Союзу РСР;
завершення спорудження у столиці України - місті-герої Києві
пам'ятника видатному синові України, тричі Герою Радянського Союзу
Кожедубу Івану Микитовичу та створення меморіального комплексу
"Ратне поле", а також встановлення на будинку колишнього штабу
Червонопрапорного Київського військового округу меморіальної дошки
на честь Героя України, колишнього командувача цього округу
Герасимова Івана Олександровича;
проведення у військових підрозділах і навчальних закладах, на
підприємствах та в установах науково-практичних конференцій,
"круглих столів", "уроків пам'яті", оглядів кімнат бойової слави,
кінофестивалів, конкурсів на кращу патріотичну пісню та інших
заходів, присвячених Великій Вітчизняній війні;
визначення можливості та конкретних шляхів проведення на
державному рівні гуманітарної акції "Шана визволителям України" з
метою мобілізації державних інституцій, суб'єктів господарювання
недержавної форми власності, громадських організацій та всього
суспільства на надання всебічної допомоги ветеранам Великої
Вітчизняної війни;
широке висвітлення засобами масової інформації підготовки та
відзначення пам'ятних дат Великої Вітчизняної війни;
7) вжити заходів для підвищення рівня патріотичного виховання
молоді, розглянути можливість розробки протягом 2010 року
відповідної державної програми;
8) опрацювати питання щодо:
проголошення 2010 року роком ветеранів Великої Вітчизняної
війни;
встановлення кримінальної відповідальності за торгівлю
державними нагородами, предметами нацистської символіки та за
пропаганду фашизму;
законодавчого запровадження правового поняття "місто
воїнської слави".
4. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування,
місцевим державним адміністраціям:
забезпечити створення на базі центральних районних лікарень
міжрайонних відділень сестринського догляду та довгострокового
перебування ветеранів війни, які страждають на хронічні
захворювання;
вжити заходів для розширення практики роботи виїзних медичних
бригад (спеціалізованих діагностичних, консультативних,
стоматологічних) медико-соціальних експертних комісій у сільських
населених пунктах, а також виїзних денних стаціонарів обласних
госпіталів;
сприяти розвиткові системи надання пільгових транспортних
послуг ветеранам війни (для перевезення до закладів охорони
здоров'я, місцевих органів влади, установ соціального захисту) та
підвищенню рівня комфортності пересування ветеранів війни на
транспорті шляхом організації додаткових (на вимогу) зупинок,
пристосованих пішохідних переходів, визначення місць для сидіння у
транспортних засобах тощо;
вжити заходів для забезпечення мобільним зв'язком інвалідів
війни та учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією у
разі технічної неможливості забезпечення їх помешкань стаціонарним
телефонним зв'язком;
передбачити в регіональних програмах заходи щодо
позачергового забезпечення житлом ветеранів війни, які потребують
поліпшення житлових умов;
всебічно сприяти діяльності громадських організацій ветеранів
війни, розвиткові творчих об'єднань ветеранів, гуртків художньої
самодіяльності тощо.
5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України
рекомендувати державним та комунальним засобам масової інформації
ширше висвітлювати проблеми життєдіяльності ветеранів війни та
можливі шляхи їх розв'язання, питання діяльності органів державної
влади стосовно підвищення соціальної захищеності цієї категорії
громадян.
6. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування посилити відповідальність за
незабезпечення виконання посадовими особами - державними
службовцями та службовцями органів місцевого самоврядування
положень чинного законодавства щодо соціального, медичного та
пенсійного забезпечення ветеранів війни.
7. Звернути увагу Київської міської державної адміністрації
на недопущення порушення законодавства в частині надання
громадським організаціям та іншим об'єднанням ветеранів війни
приміщень, необхідних для здійснення їх статутних завдань.on top