Document 164-VII, valid, current version — Adoption on April 4, 2013
( Last event — Entry into force, gone April 21, 2013. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 11, ст.129)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 5-6, ст. 60) згідно з додатком до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 квітня 2013 року
№ 164-VII
on top