Document 164-XII, current version — Adoption on August 21, 1990

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про нагородження тов. Сеха В.Ю. медаллю "За відмінну
службу по охороні громадського порядку"
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 36, ст. 503 )

За мужність і відвагу, виявлені при затриманні небезпечних
злочинців, нагородити члена робітничого загону сприяння міліції
асоціації "Дружинник" Новозаводського району м. Чернігова
тов. Сеха Володимира Юліановича медаллю "За відмінну службу по
охороні громадського порядку".

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 серпня 1990 року
N 164-XIIon top