Document 1630-III, valid, current version — Adoption on April 6, 2000
( Last event — Entry into force, gone May 6, 2000. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 5 Закону України
"Про альтернативну (невійськову) службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 25, ст.200 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 5 Закону України "Про альтернативну
(невійськову) службу" ( 1975-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 15, ст. 188; 1999 р., N 15, ст. 86) доповнити
словами "а також в патронажній службі в організаціях Товариства
Червоного Хреста України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України протягом місяця привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 квітня 2000 року
N 1630-IIIon top