Про внесення доповнень до Правил торгівлі у розстрочку
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on August 31, 19991603
Document 1603-99-п, invalid, current version — Loss of force on April 22, 2011, on the basis - 383-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 1999 р. N 1603
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 383 ( 383-2011-п ) від 30.03.2011 }
Про внесення доповнень
до Правил торгівлі у розстрочку

З метою підвищення попиту на товари тривалого споживання
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Правил торгівлі у розстрочку, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. N 997
( 997-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 989),
такі доповнення:
1) пункт 14 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Суб'єкт господарювання під час продажу у розстрочку від
одного до п'яти років транспортних засобів вітчизняного
виробництва і таких, що вироблені за методом велико- або
дрібновузлового складання, формує розмір кредиту в національній
грошовій одиниці з фіксацією її курсу стосовно однієї вільно
конвертованої валюти першої групи класифікатора Національного
банку, про що робиться запис у договорі купівлі-продажу товарів у
розстрочку".
У зв'язку з цим абзаци другий, третій і четвертий вважати
відповідно абзацами третім, четвертим і п'ятим.
2) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:
"Покупці транспортних засобів вітчизняного виробництва і
таких, що вироблені за методом велико- та дрібновузлового
складання, вносять черговий платіж у сумі, визначеній згідно з
договором купівлі-продажу товару у розстрочку та помноженій на
коефіцієнт зміни курсу національної грошової одиниці, який
визначається як відношення офіційного курсу цієї одиниці на момент
чергового платежу до її офіційного курсу на момент укладення
договору купівлі-продажу товарів у розстрочку".
2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після її
опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 30on top