Document 1592-96-п, invalid, current version — Loss of force on September 10, 2013, on the basis - 597-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 грудня 1996 р. N 1592
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 597 ( 597-2013-п ) від 07.08.2013 }
Про умови оплати праці працівників органів
державної податкової служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 636 ( 636-98-п ) від 07.05.98
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 37 ( 37-99-п ) від 13.01.99
N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006
N 395 ( 395-2011-п ) від 13.04.2011 }

{ У Постанові та додатках до постанови слова "податкової
поліції" замінено словами "податкової міліції" згідно
з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 }

На виконання Указу Президента України від 30 жовтня 1996 р.
N 1013 ( 1013/96 ) "Питання державних податкових адміністрацій" та
з метою упорядкування умов оплати праці працівників органів
державної податкової служби Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 }

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

2. Установити, що оклад грошового утримання працівників
податкової міліції включає в себе посадовий оклад (додатки N 10 -
13 до цієї постанови), а також оклад за спеціальне звання (додаток
N 9 до Указу Президента України від 4 жовтня 1996 р. N 926
(926/96).

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

4. Виплачувати: 1) посадовим особам Державної податкової служби, державних
податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві і Севастополі, державних податкових інспекцій у
районах, містах і районах у містах та працівникам податкової
міліції винагороду за вислугу років у розмірах згідно з додатком
N 17; { Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 395 ( 395-2011-п ) від 13.04.2011 }

{ Підпункт 2 пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

3) працівникам податкової міліції та працівникам з обробки
інформації, ведення баз даних органів державної податкової служби
доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового
окладу (тарифної ставки); { Підпункт 3 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98 } 4) міліціонерам - водіям: { Абзац перший підпункту 4 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 } надбавку за класність в розмірах: за перший клас - 10, за
другий клас - 5 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за
фактично відпрацьований час; доплату за ненормований робочий час у розмірі 25 відсотків
посадового окладу (тарифної ставки) за фактично відпрацьований
час; 5) інші доплати і надбавки до посадових окладів (тарифних
ставок) працівникам органів державної податкової служби у
розмірах, визначених згідно з чинним законодавством. { Підпункт 5
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 }
5. Надати право керівникам органів державної податкової
служби у межах установлених фондів оплати праці та граничної
чисельності працюючих: { Абзац перший пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98 } 1) установлювати:

{ Підпункт 1 "а" пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Підпункт 1 "б" пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Підпункт 1 "в" пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

г) особам рядового і начальницького складу податкової
міліції, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із
законодавством і залишені за їхньою згодою та в інтересах справи
на службі, щомісячну доплату в розмірі від 25 до 50 відсотків суми
пенсії, яка б могла бути їм нарахована;

{ Підпункт 1 "д" пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Підпункт 1 "е" пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Підпункт 2 пункту 5 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

{ Підпункт 3 пункту 5 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

6. Преміювання керівників органів державної податкової
служби та їх заступників, надання їм матеріальної допомоги і
встановлення надбавок та доплат до посадових окладів здійснюється
за рішенням органів вищого рівня у межах наявних коштів на оплату
праці. Конкретні розміри надбавок встановлюються: { Абзац перший
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 } а) голові Державної податкової служби та його заступникам -
Кабінетом Міністрів України; { Підпункт "а" пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 395 ( 395-2011-п ) від
13.04.2011 } б) голові Державної податкової адміністрації в Автономній
Республіці Крим - головою Державної податкової служби; { Підпункт
"б" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 395
( 395-2011-п ) від 13.04.2011 } в) головам та заступникам голів державних податкових
адміністрацій в областях, містах Києві та Севастополі, начальникам
державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва
та Севастополя) і районах у містах - головам державних податкових
адміністрацій відповідного вищого рівня. { Підпункт "в" пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

8. Установити особам начальницького складу слідчих
підрозділів податкової міліції за службу на посадах слідчих: щомісячну надбавку до окладів грошового утримання у розмірах:
понад 3 роки - 10 відсотків, понад 5 років - 15, понад 10 років -
20, понад 15 років - 25 відсотків; щомісячну доплату за вислугу 20 і більше років у розмірі 100
відсотків суми пенсії, яка б могла бути їм нарахована у разі
виходу на пенсію. Доплата за вислугу 20 і більше років
виплачується без урахування надбавок, установлених за службу на
посадах слідчих. До стажу, який дає право на зазначені доплати, зараховується
також час роботи на посадах начальників слідчих підрозділів, їх
заступників, прокурорів-криміналістів, слідчих в органах
прокуратури, внутрішніх справ та служби на посадах слідчих
військовослужбовців Служби безпеки.
9. Міністерству праці та Міністерству юстиції у двотижневий
термін подати пропозиції щодо приведення рішень Кабінету Міністрів
України у відповідність з цією постановою.

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

11. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 1996 року.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.26

{ Додаток 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

{ Додаток 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

Додаток N 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 1996 р. N 1592
ПОСАДИ
керівних працівників і спеціалістів Державної податкової
адміністрації України, яким встановлюються ранги
державних службовців
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посад | Категорії посад державних | службовців ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Заступники Голови Державної II категорія
податкової адміністрації,
до функціональних обов'язків
яких входить керівництво
більшістю з визначених цим
додатком структурних підроз-
ділів
2. Начальники управлінь: III категорія
координації підрозділів
Державної податкової адмі-
ністрації України; наукових
досліджень та наукових зак-
ладів; кадрів; фінансування
державних податкових адмі-
ністрацій; юридичного; спра-
вами; матеріально-технічного
забезпечення та будівництва;
начальники: головного інфор-
маційно-обчислювального
центру, протокольного відділу,
режимно-секретного відділу
3. Заступники начальників управ- IV категорія
лінь (самостійних відділів),
начальники та заступники
начальників відділів у складі
управлінь, підвідділів у складі
самостійних відділів, перелі-
чених у пункті 2
4. Спеціалісти управлінь, самос- V категорія
тійних відділів, перелічених
у пункті 2

{ Додаток 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 }

Додаток N 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 1996 р. N 1592
РОЗМІРИ ВИНАГОРОДИ
за вислугу років до посадових окладів посадових осіб органів
державної податкової служби з урахуванням доплат
за спеціальні звання та працівників податкової міліції
до окладу грошового утримання
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Вислуга | Розмір надбавки, відсотків —————————————————————————————————————————————————————————————————— Від 1 до 2 років 5
Від 2 до 5 років 10
Від 5 до 10 років 20
Від 10 до 15 років 25
Від 15 до 20 років 30
Від 20 до 25 років 35
Від 25 і більше років 40
{ Додаток N 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 }on top