Document 1592-VII, valid, current version — Adoption on July 4, 2014
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до місцевих бюджетів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 36, ст.1185)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1) пункт 15 частини першої статті 66 виключити;

2) пункт 15 частини першої статті 69 викласти в такій редакції:

"15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування";

3) в абзацах першому і другому частини шостої статті 98 цифри "15" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 липня 2014 року
№ 1592-VII
on top