Деякі питання використання зерна державного резерву
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on February 23, 2011159
Document 159-2011-п, valid, current version — Adoption on February 23, 2011
( Last event — Entry into force, gone March 2, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 лютого 2011 р. N 159
Київ
Деякі питання використання зерна державного резерву

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Державному агентству резерву забезпечити реалізацію
18 тис. тонн зерна державного матеріального резерву підприємствам
системи державного резерву за середньозваженою ціною закупівлі з
урахуванням витрат на зберігання.
2. Підприємствам системи державного резерву забезпечити
переробку закупленого зерна та реалізацію виробленого борошна на
умовах попередньої оплати за цінами, визначеними згідно з абзацом
другим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2008 р. N 1128 ( 1128-2008-п ) "Деякі питання використання зерна
державного інтервенційного фонду" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 100, ст. 3319; 2009 р., N 61, ст. 2161; 2011 р., N 10,
ст. 466).
Установити, що реалізація і використання борошна здійснюються
у такому порядку:
Державне агентство резерву доводить інформацію щодо можливих
обсягів реалізації борошна та підприємств системи державного
резерву - виробників борошна Міністерству економічного розвитку і
торгівлі;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі доводить
інформацію щодо можливих обсягів реалізації борошна та підприємств
системи державного резерву - виробників борошна Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації визначають
хлібопекарські підприємства, які здійснюватимуть закупівлю борошна
у підприємств системи державного резерву, та подають їх перелік до
Міністерства економічного розвитку і торгівлі;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі подає до
Державного агентства резерву перелік хлібопекарських підприємств,
яким реалізується борошно, що вироблене із зерна державного
матеріального резерву;
борошно використовується хлібопекарськими підприємствами для
виготовлення соціальних сортів хліба та хлібобулочних виробів,
асортимент яких затверджується Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями;
Державне агентство резерву подає щотижня Міністерству
економічного розвитку і торгівлі інформацію про кількість
реалізованого борошна.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
здійснювати контроль за цільовим використанням борошна, що
вироблене із зерна державного матеріального резерву.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70on top