Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 лютого 2010 р. N 159
Київ
Про затвердження Методики
визначення мінімальної та максимальної
інтервенційної ціни об'єкта державного
цінового регулювання

Відповідно до статей 4 і 5 Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Методику визначення мінімальної та максимальної
інтервенційної ціни об'єкта державного цінового регулювання, що
додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий
постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від
26 травня 2005 р. N 399 ( 399-2005-п ) "Про затвердження Методики
встановлення мінімальної закупівельної ціни на окремі об'єкти
державного цінового регулювання і переліку таких об'єктів на
2005/06 маркетинговий рік" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 22, ст. 1215).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2010 р. N 159
МЕТОДИКА
визначення мінімальної та максимальної
інтервенційної ціни об'єкта
державного цінового регулювання

1. Згідно з цією Методикою визначається мінімальна та
максимальна інтервенційна ціна об'єкта державного цінового
регулювання.
2. Мінімальна інтервенційна ціна об'єкта державного цінового
регулювання визначається з урахуванням середньогалузевих
нормативних витрат з його виробництва, мінімального рівня
рентабельності державного цінового регулювання не менш як
10 відсотків, кон'юнктури на внутрішньому та зовнішньому ринку за
формулою:
Ц = Н х (1 + Р / 100) +/- К,
мін
де Н - середньогалузеві нормативні витрати з виробництва
об'єкта державного цінового регулювання;
Р - мінімальний рівень рентабельності окремого об'єкта
державного цінового регулювання;
К - величина коригування мінімальної інтервенційної ціни, що
враховує кон'юнктуру на внутрішньому та зовнішньому ринку.
Мінімальна інтервенційна ціна на цукор не може бути нижчою,
ніж мінімальна ціна на цукор квоти "А", визначена відповідно до
статті 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру" ( 758-14 ).
Середньогалузеві нормативні витрати на виробництво об'єкта
державного цінового регулювання затверджуються Мінагрополітики за
погодженням з Мінекономіки.
Мінімальний рівень рентабельності об'єкта державного цінового
регулювання затверджується Мінагрополітики.
Величина коригування мінімальної інтервенційної ціни, що
враховує кон'юнктуру на внутрішньому та зовнішньому ринку,
визначається Мінагрополітики з урахуванням рекомендацій
Міжвідомчої експертної групи з питань державного регулювання
аграрного ринку, склад та положення про яку затверджуються
зазначеним Міністерством за погодженням із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади.
3. Максимальна інтервенційна ціна об'єкта державного цінового
регулювання визначається з урахуванням індексу споживчих цін,
індексу цін виробників за відповідний період державного цінового
регулювання, впливу кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринку
за формулою:
Ц = Ц х І +/- К ,
макс мін 1
де Ц - мінімальна інтервенційна ціна окремого об'єкта
мін державного цінового регулювання;
І - індекс цін виробників або індекс споживчих цін на
планований період державного цінового регулювання. Під час
розрахунку максимальної інтервенційної ціни об'єкта державного
цінового регулювання використовується вищий з показників;
К - величина коригування максимальної інтервенційної ціни, 1 яка враховує кон'юнктуру на внутрішньому та зовнішньому ринку.
Індекс цін виробників промислової продукції та прогнозний
індекс споживчих цін таких виробників визначається за даними
Мінекономіки.
Величина коригування максимальної інтервенційної ціни, що
враховує кон'юнктуру на внутрішньому та зовнішньому ринку,
визначається Мінагрополітики з урахуванням рекомендацій
Міжвідомчої експертної групи з питань державного регулювання
аграрного ринку.
4. Рішення про визначення мінімальної та максимальної
інтервенційної ціни об'єкта державного цінового регулювання
підлягає оприлюдненню на веб-сайті Мінагрополітики не пізніше ніж
за 15 днів до початку періоду державного цінового регулювання.


Publications of document