Document 1580-III, valid, current version — Adoption on March 23, 2000
( Last event — Entry into force, gone April 20, 2000. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 23, ст.179 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. З пункту 4 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) абзац четвертий "член інспекції робітничого контролю профспілок (стаття 155)" виключити.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                Л.КУЧМА 
м. Київ, 23 березня 2000 року
N 1580-IIIon top