Document 158-XII, valid, current version — Revision on August 3, 1990
( Last event — Entry into force, gone August 10, 1990. Take a look at the history? )


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про відповідальність за порушення порядку
провезення за кордон товарів народного споживання

 
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 34, ст.501 )

 
     З метою запобігання незаконному вивезенню з Української РСР товарів народного споживання, що спричиняє дестабілізацію внутрішнього споживчого ринку, виникнення соціальної напруженості в прикордонних районах, Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     1. Встановити, що провезення громадянами за кордон товарів народного споживання понад установлені норми чи товарів, заборонених до вивезення з СРСР або Української РСР, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді конфіскації цих товарів.
     Справи про зазначені правопорушення розглядаються начальниками митниць або їх заступниками.
 
     2. У зв'язку з цим внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1986 р., N 15, ст.326; N 27, ст.539; N 52, ст.1057; 1987 р., N 25, ст.453; 1988 р., N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182; 1990 р., N 5, ст.60; N 12, ст.194) такі зміни і доповнення:
 
     1) доповнити Кодекс статтею 208-1 такого змісту:
 
     "Стаття 208-1. Незаконне провезення через кордон товарів народного споживання
 
     Провезення громадянами через кордон товарів народного споживання понад установлені норми чи товарів, заборонених до вивезення з СРСР або Української РСР (якщо ці дії не підпадають під ознаки статті 209 цього Кодексу), -
     тягне за собою конфіскацію цих товарів";
 
     2) у статті 234 цифри і слово "208 і" замінити цифрами і словом "208, 208-1 і";
 
     3) в останньому абзаці пункту 2 статті 313 слово і цифри "статтею 209" замінити словом і цифрами "статтями 208-1, 209".
 
     3. Раді Міністрів Української РСР визначити порядок реалізації конфіскованих товарів народного споживання та розподілу одержуваних коштів.
 
     4. Цей Указ набирає чинності з 10 серпня 1990 року.

 
 Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 3 серпня 1990 року
N 158-XIIon top