Document 1577-III, valid, current version — Adoption on March 23, 2000
( Last event — Entry into force, gone April 20, 2000. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до пункту 2 Закону України
"Про деякі заходи щодо економії
бюджетних коштів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 23, ст.178 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 2 Закону України від 17 лютого 2000 року "Про
деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 13, ст.102) ( 1459-14 ) слова "речового
майна і продовольчих пайків або за бажанням військовослужбовців
грошової компенсації замість них" замінити словами "продовольчих
пайків або за їх бажанням грошової компенсації замість них та
замість речового майна".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 березня 2000 року
N 1577-IIIon top