Document 1564-2004-п, invalid, current version — Loss of force on September 13, 2010, on the basis - 796-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 2004 р. N 1564
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 796 ( 796-2010-п ) від 27.08.2010 }
Про внесення змін до переліку
платних послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до переліку платних послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38 ( 38-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30, число 47,
с. 20; 1999 р., N 14, ст. 573), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. N 1564
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку платних послуг,
які можуть надаватися державними навчальними
закладами ( 38-97-п )

1. У розділі 1:
пункт 16 після слів "правових знань" доповнити словами
"туризму і краєзнавства";
пункт 17 доповнити словами "платні курси і
семінари-практикуми з підготовки кадрів для дитячого та
молодіжного туризму";
пункти 18 і 19 викласти в такій редакції:
"18) освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними
планами і програмами у дошкільних, інтернатних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах;
19) консультації для учнів, вихованців, студентів понад
обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, аспірантів,
докторантів, підприємств, установ, організацій, навчальних
закладів, фізичних осіб з питань економіки, технологій, права,
організації виробництва, проведення туристських походів,
подорожей, екскурсій, змагань тощо";
доповнити розділ пунктом 20 такого змісту:
"20) підвищення кваліфікації педагогічних працівників".
2. Пункт 4 розділу 2 після слова "спортивних" доповнити
словами "і туристських".
3. Пункт 2 розділу 4 доповнити словами "спортивних,
фізкультурно-спортивних заходів".
4. Пункт 3 розділу 7 після слова "фруктів" доповнити словами
"та інших вантажів", а після слова "будівельних" - словами "та
інших".
5. У розділі 8:
пункт 1 після слів "симпозіумів, нарад" доповнити словами
"семінарів, олімпіад, фестивалів, конкурсів, змагань, походів";
пункт 3 після слова "училищ" доповнити словами "туристських
баз, дитячо-юнацьких таборів", а після слова "проживання" - словом
"та харчування".
6. У розділі 9:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку (в
теплицях, майстернях, лабораторіях загальноосвітніх,
професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладів,
навчально-виробничих комбінатів, науково-дослідних виробництв)";
пункт 2 після слів "професійно-технічних" доповнити словом
"позашкільних";
пункт 4 після слова "споруд" доповнити словами "та іншого
нерухомого майна";
доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:
"7) видання та реалізація навчальних, методичних,
інформаційних, рекламних посібників (довідників, рекомендацій
тощо) позашкільними навчальними закладами за напрямами
діяльності".on top